Økt lønnsplikt ved permittering fra 1. september
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier regjeringen fra i høst øker lønnsplikten ved permittering igjen.

Økt lønnsplikt ved permittering fra 1. september

For permitteringer som iverksettes fra og med 1. september må arbeidsgiver betale lønn i en arbeidsgiverperiode på 10 arbeidsdager.

     

I forbindelse med koronakrisen utvidet regjeringen muligheten til å permittere ansatte fra 20. mars. Den gangen ble arbeidsgiverperioden hvor arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte redusert fra 15 til 2 dager.

Nå økes lønnspliktdagene igjen, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

– Lovvedtaket om å endre lønnspliktdagene fra 2 til 10 dager ble vedtatt i juni og får virkning for permitteringer som iverksettes fra og med 1. september 2020, sier Gauslaa.

Må iverksettes

Gauslaa understreker at det ikke er nok at permitteringene er varslet før 1. september for å få 2 lønnspliktdager.

– Permitteringene må altså iverksettes senest 31. august for at arbeidsgiver skal unngå å måtte betale 10 lønnspliktdager. Med en varselfrist på 14 dager betyr det at permitteringen måtte vært varslet senest 16. august.

Ikke lenger full lønn i 18 dager

Samtidig som lønnsplikten øker fra 2 til 10 dager bortfallerden midlertidige lønnskompensasjonen fra NAV i 18 dager

– For permitteringer som starter fra og med 1. september vil dermed permitterte arbeidstakerne få lønn fra arbeidsgiver i en arbeidsgiverperiode på 10 arbeidsdager. Etter denne lønnspliktperioden vil den ansatte kunne få dagpenger fra NAV så lenge vilkårene for denne stønaden er oppfylt, sier Gauslaa.

 

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!Nyhetsbrev