1 av 5 bryter arbeidsmiljøloven

1 av 5 bryter arbeidsmiljøloven

Det er fasiten etter at LOs sommerpatrulje har besøkt 6303 arbeidsplasser over hele landet.

     

I perioden 25. juni til 13. juli har unge tillitsvalgte i LO reist rundt til arbeidsplasser over hele landet og snakket med tusenvis av ungdommer i sommerjobb.

Ved 17,9 prosent av de 6303 besøkte arbeidsplassene, fant Sommerpatruljen brudd på arbeidsmiljøloven.

- Det er en liten nedgang fra fjoråret med 20 prosent brudd. Selv om dette viser at de fleste arbeidsgivere har ting i orden, er brudd på arbeidsmiljøloven på nesten hver femte arbeidsplass for mye, sier LO-sekretær Kristian Tangen.

Ifølge Sommerpatruljen løses bruddene på regler og lovverk ofte på stedet. Det skulle i så fall antyde at det ikke er manglende vilje til å følge regelverket, men manglende kunnskap som er hovedårsaken til at Sommerpatruljen avdekket så mange lovbrudd.

Snubler oftest i arbeidskontrakten

Nesten halvparten av bruddene som LO avdekket, går på manglende eller mangelfull arbeidskontrakt. Det er arbeidsgiver pliktet til å sørge for at de ansatte får. Også sommervikarer.

- At såpass mange unge i sommerjobb ikke har arbeidskontrakt, er alvorlig. Det gjør at mange vil stå på bar bakke uten skriftlig bevis for hva avtalt lønn, arbeidstid eller arbeidsoppgaver skal være ved en eventuell uengihet med arbeidsgiver, påpeker Tangen i LO.

I tillegg til manglende eller mangelfull arbeidskontrakt, var de mest vanlige bruddene Sommerpatruljen avdekket:

- Brudd på overtidsbestemmelser
- Brudd på pausebestemmelser
- Brudd på arbeidstidsbestemmelser
- Manglende/mangelfulle lønnsslipper
- Manglende opplæring
- Mistanke om svart arbeid

Verst ser det ut til å stå til i Aust-Agder. Der ble det funnet regelbrudd ved hele 34,4 prosent av de kontrollerte arbeidsplassene. Det står i sterk kontrast til Hedmark, som kommer best ut av kontrollen. Der var det bare 4,4 prosent av de kontrollerte arbeidsplassene som ikke fulgte arbeidsmiljøloven.

Verste og beste fylker

Her er landets fylker rangert fra verst til best etter andel brudd på arbeidsmiljøloven avdekket av LOs Sommerpatrulje.

1. Aust Agder, 34,3 %

2. Hordaland, 30,1 %

3. Oslo/Akershus, 26,8 %

4. Sør-Trøndelag, 23,4 %

5. Vest-Agder, 21,5 %

6. Sogn og Fjordane, 19 %

7. Troms, 16,5 %

8. Nord-Trøndelag, 15,6 %

9. Telemark, 15,5 %

10. Rogaland, 14,9 %

11. Nordland, 14,5 %

12. Buskerud, 14,4 %

13. Østfold, 14,1 %

14. Finnmark, 13,5 %

15. Møre og Romsdal, 12,8 %

16. Vestfold, 12,3 %

17. Oppland 5,2 %

18. Hedmark, 4,4 %

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.