2 uker lengre pappaperm

Fedrekvoten utvides med 2 uker fra 01.07.11. Den totale stønadsperioden økes med en uke, og en uke vil bli tatt fra den delen av stønadsperioden som kan fordeles mellom mor og far.

     

torsdag 23. september 2010

I følge Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken vil fedrekvoten utvides med 2 uker fra 01.07.11. Det er lagt inn i statsbudsjettet for neste år at utvidelsen vil bli gjennomført ved at den totale stønadsperioden økes med en uke, og en uke vil bli tatt fra den delen av stønadsperioden som kan fordeles mellom mor og far.

Den totale stønadsperioden vil da etter utvidelsen utgjøre 47 uker med 100 % dekning og 57 uker med 80 % dekning.

Lysbakken sier videre at regjeringen jobber med en tredeling av foreldrepermisjonen. Det vil innebære at en tredjedel vil være forbeholdt mor, en tredjedel vil være forbeholdt far, og en tredjedel kan foreldrene dele.

Det regjeringsutnevnte kvinnepanelet går dessuten inn for en utvidelse av foreldrepengeperioden fra 46 uker med 100 % dekning til 52 uker. Det er i denne forbindelse uttalt at utvidelsen på seks uker skal forbeholdes far.