4 HR- og lederperspektiver på #metoo

4 HR- og lederperspektiver på #metoo

Vi spurte 4 av foredragsholderne på arbeidsrettskonferansen for HR og ledere om deres perspektiv på seksuell trakassering i arbeidslivet i kjølvannet av #metoo.

     

Økt etterspørsel etter veiledning fra arbeidslivet

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier den siste tidens fokus på #metoo og seksuell trakassering har gitt et viktig fokus på seksuell trakassering i arbeidslivet, og at mange nå etterspør veiledning i hvordan dette skal håndteres. 

 

Tar tid å bygge en sunn kultur

Vi må bruke både indre og ytre motivasjonsfaktorer for å bygge en sunn bedriftskultur som skaper gode rollemodeller og et inkluderende arbeidsliv. Det må lønne seg å ta de gode valgene, og det må være en konsekvens på de negative handlingene, sa Johan Bang i sitt foredrag på arbeidsrettskonferansen. Bang har doktorgrad i organisasjonspsykologi med fokus på engasjement i organisasjoner. 

Her er Johan Bang sine tips for å jobbe med å bygge en god bedriftskultur:  

 

Arbeidslivet trenger mer kompetanse

Arbeidslivet trenger mer kompetanse for å håndtere varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, konkluderte varslingsutvalget da de la frem sin rapport tidligere i år. Advokat og medlem av varslingsutvalget Tron Dalheim sa i sitt foredrag at bedriftene både trenger kompetanse om regelverket og erfaringer i hvordan håndtere varslingssaker på en god måte:

 

 

Lederne har det viktigste ansvaret

For å lykkes med en god ytrings- og varslingskultur er lederne nøkkelen, sier juridisk direktør i KS Tor Allstrin. Lederne står ofte veldig i skvis, og de som lykkes er de som greier å stå i det, sier Allstrin:  

 

Aktuell digital HMS-opplæring fra Simployer: 

E-læring: HMS for verneombud og AMU - kontor og butikk

E-læring: HMS for ledere

 

Ønsker du å vite mer om hvordan Simployer kan skreddersy HMS-kurs for din virksomhet? Les mer her