4 HR- og lederperspektiver på #metoo

4 HR- og lederperspektiver på #metoo

Vi spurte 4 av foredragsholderne på arbeidsrettskonferansen for HR og ledere om deres perspektiv på seksuell trakassering i arbeidslivet i kjølvannet av #metoo.

     

Økt etterspørsel etter veiledning fra arbeidslivet

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier den siste tidens fokus på #metoo og seksuell trakassering har gitt et viktig fokus på seksuell trakassering i arbeidslivet, og at mange nå etterspør veiledning i hvordan dette skal håndteres. 

 

Tar tid å bygge en sunn kultur

Vi må bruke både indre og ytre motivasjonsfaktorer for å bygge en sunn bedriftskultur som skaper gode rollemodeller og et inkluderende arbeidsliv. Det må lønne seg å ta de gode valgene, og det må være en konsekvens på de negative handlingene, sa Johan Bang i sitt foredrag på arbeidsrettskonferansen. Bang har doktorgrad i organisasjonspsykologi med fokus på engasjement i organisasjoner. 

Her er Johan Bang sine tips for å jobbe med å bygge en god bedriftskultur:  

 

Arbeidslivet trenger mer kompetanse

Arbeidslivet trenger mer kompetanse for å håndtere varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, konkluderte varslingsutvalget da de la frem sin rapport tidligere i år. Advokat og medlem av varslingsutvalget Tron Dalheim sa i sitt foredrag at bedriftene både trenger kompetanse om regelverket og erfaringer i hvordan håndtere varslingssaker på en god måte:

 

 

Lederne har det viktigste ansvaret

For å lykkes med en god ytrings- og varslingskultur er lederne nøkkelen, sier juridisk direktør i KS Tor Allstrin. Lederne står ofte veldig i skvis, og de som lykkes er de som greier å stå i det, sier Allstrin:  

 

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår