8 viktige ferieregler

Gir du oss 4 minutter, får du i denne videoen svaret på 8 viktige spørsmål om ferie og reglene rundt ferieavvikling.

     

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.