50 % trekk når skattekortet uteblir?

50 % trekk når skattekortet uteblir?

2013 er det siste året ansatte må levere skattekortene selv til norske arbeidsgivere. Men hva om det uteblir i år?

     

Neste år avvikles papirskattekortene i sin helhet, men inntil da må ansatte levere skattekortet de får i posten til sin arbeidsgiver.
De som ikke rakk å gjøre det før lønnskjøring i januar, fikk kanskje en unormalt beskjeden lønnsutbetaling denne måneden?

En del virksomheter i Norge får allerede skattekort elektronisk oversendt fra skatte skatteetaten. Men selv om din arbeidsgiver allerede har fått ditt skattekort elektronisk, skal du fortsatt levere papirskattekortet du fikk i posten. Arbeidsgiver er nemlig pålagt å ha dette skattekortet liggende inntil det avskaffes i 2014.

Hva skal så arbeidsgivere gjøre i de tilfellene der de ikke får papirskattekortene fra de ansatte?

I utgangspunktet skal arbeidsgiver da trekkes 50 % i skatt inntil papirskattekortet er på plass.

Men det er to unntak fra den regelen:
1. Arbeidsgiver har elektronisk skattekort
I de tilfeller der arbeidsgiver har hentet inn elektroniske skattekort på de ansatte, skal opplysningene på det elektroniske skattekortet legges til grunn for beregning av forskuddstrekk.

2. Spesielt om lønn utbetalt i januar
Hvis den ansatte ikke har levert skattekort for 2013 innen lønnskjøring i januar, skal forskuddstrekket i januar gjennomføres etter det skattekortet arbeidstaker leverte for 2012. Dette gjelder også selv om fjorårets skattekort var et frikort. Forskuddstrekk for januar foretatt etter 2012-skattekortet må korrigeres mot det innleverte skattekortet for 2013 i februarlønn. Hvis nytt skattekort fortsatt ikke er på plass når lønnen skal kjøres i februar, skal det trekkes 50 prosent skatt.

Hva gjør vi når skattekortet endelige kommer på plass?
Hvis en ansatt har blitt trukket 50 prosent skatt for eksempel både i januar og februar, men så endelig somler seg til å levere nytt skattekort før lønnskjøring i mars, så kan arbeidsgiver velge å korrigere for høyt trekk i januar og februar på mars-lønnen. Men arbeidsgiver har ingen plikt til dette.

Er vi for strenge?
På startsiden Min Side i Infotjenesters elektroniske oppslagsverk kan våre drøye 10.000 brukere diskutere faglige problemstillinger. Der er det en bruker som forteller om hvordan de løser problemet med manglende skattekort, og spør om hun er for streng:

«Vi laster inn nye skattekort elektronisk før januarlønna, så ingen som var ansatt året før blir trukket 50 prosent. Så gir vi melding på lønnsslippen i januar om at skattekort må leveres før februarlønna. De som ikke leverer skattekort før februarlønna, blir da trukket 50 prosent i skatt, selv om vi laster inn skatteopplysningene elektronisk. Vi er jo pålagt å innhente papirversjonen av skattekortet også i 2013. Er vi for strenge?»

Svaret på det avsluttende spørsmålet er: Ja.

Dersom virksomheten har innhentet skattekortet elektronisk, skal det uansett ikke trekkes 50 prosent forskuddstrekk, selv om ansatte drøyer med å levere inn papirskattekortet og arbeidsgiver er pliktige til å innhente papirversjonen ut 2013. Det følger av skattebetalingsforskriften § 5-5-1.

Har du behov for faglig påfyll om lønn, trenger svar fra våre eksperter eller har lyst til å diskutere fagspørsmål med andre lønnsmedarbeidere over hele landet? Da kan du prøve det elektroniske oppslagsverket Lønn Info helt gratis.

Konferanse: Den Store Lønn & Personaldagen 2020

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg. En dag for deg som jobber med HR/personal og en for deg som jobber med lønn. 

Klikk her for mer informasjon og påmeldingGratis plansje: Formkrav til reiseregningen