8 tips for mindre jobbstress
DYRT STRESS: Svært mye av fraværet fra norske arbeidsplasser skyldes stressrelaterte plager.

8 tips for mindre jobbstress

Stress på jobben forårsaker halvparten av alle tapte arbeidsdager, viser en ny rapport. Her er stressforskerens og HMS-rådgiverens 8 beste råd for å redusere stress.

     

Arbeidsrelatert stress er blant de aller største utfordringene for helse og sikkerhet på norske og europeiske arbeidsplasser.

I den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og fremvoksende risikoer, kommer det frem at rundt halvparten av alle europeiske arbeidstakere mener at stress er utbredt på deres arbeidsplass, og at stress medvirker til rundt halvparten av alle tapte arbeidsdager.

I følge undersøkelsen er det ingen europeere som opplever mer tidspress på jobben enn arbeidstakere i Norden.

Spar penger på redusert stress

Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp sier det er store penger å spare for bedrifter som tar stressrelaterte problemer på alvor.

- For virksomheten handler det i stor grad om å forebygge typiske stresselementer og stressende perioder og tidlig fange opp negativt stress hos medarbeidere, både på individnivå og hos grupper, sier Sandtorp.

Hver enkelt må ta ansvar

Stressforsker og psykolog Henrik Børsting Jacobsen holder kurs i stresshåndtering for Infotjenester. Han sier rapporten bekrefter at stress en viktig faktor i svært mye av sykefraværet.

- Skal vi forstå sykefravær så må vi forstå stressregulering hos arbeidstakerne. Det er bred enighet blant stressforskerne om at det største potensialet for stressregulering ligger hos det enkelte individ, sier Børsting Jacobsen.

Her har HMS-rådgiveren og stressforskeren satt opp sine 4 beste råd for å redusere stressrelaterte plager:

Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp.
Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp.

HMS-rådgiver Anne Sandtorps 4 stress-tips for virksomheten:

Tips nr. 1: Planlegg godt

Inkludere press- og stress-situasjoner i kartleggingsarbeid og risikovurderinger. Man kan ikke nødvendigvis unngå svært hektiske perioder, men man kan redusere belastningen på utsatte grupper ved god planlegging.

Tips nr. 2: Tydelig ansvar

Sørg for tydelige ansvarsområder og definert handlingsrom. Dette er ikke en engangsjobb, men noe som må gjennomgås og justeres jevnlig, f.eks. i faste samtaler med leder. Usikkerhet om ansvar og forventninger er noe av det mange oppgir som en viktig stressfaktor.

Tips nr. 3: Åpen dialog

Tilstreb en åpen dialog omkring arbeidssituasjonen. Å gi uttrykk for behov for bistand eller manglende mestring er ikke et nederlag, men et aktivt bidrag til forbedring i virksomheten. Opplevelsen av stress og manglende mestring har som oftest med den totale arbeidssituasjonen å gjøre. Det handler ikke bare om enkelte oppgaver, mengden oppgaver eller medarbeiderens kompetanse og personlige egenskaper, men om summen av dette innenfor de rammene man arbeider. I tillegg er det ofte ikke bare den totale arbeidssituasjonen som spiller inn, men den totale livssituasjonen. Primært er det dialog og tillit mellom medarbeider og leder som er viktigst, men virksomheten kan også åpne for dialog med andre som kan bidra (HR, evt. bedriftshelsetjeneste m.fl.). Enkelte ganger kan det være en god hjelp å involvere noen som ikke står midt oppe i den daglige situasjonen.

Tips nr. 4: Hyppige avklaringer

Tilstreb hyppige avklaringer mellom leder og medarbeider, både gjennom periodisk oppfølging og i det daglige. At man i krevende perioder blir enige om prioritering og mulige konsekvenser, og både leder og medarbeider erkjenner at noen oppgaver/områder da blir nedprioritert i en periode.

Stressforsker og psykolog Henrik Børsting Jacobsen
Stressforsker og psykolog Henrik Børsting Jacobsen

Stressforsker Henrik Børsting Jacobsens 4 stress-tips til den enkelte arbeidstaker:

Tips nr. 1: Grubletid

Tenker du på jobben når du er hjemme og på ting hjemme mens du er på jobb? Ligger du våken om natta og tenker på hva du skal gjøre eller burde ha gjort? Da er du ikke alene. Mange er stressa fordi de grubler for mye.

Én løsning på problemet kan være å sette av grubletid. Hver dag, for eksempel etter Dagsrevyen, skal du sitte en halvtime alene. Da skal du gruble og bekymre deg for de tingene du har opplevd gjennom dagen og de tingene du skal oppleve i morgen. Du kan ikke tenke over dette resten av dagen, du skal bare bruke grubletiden.

Tips nr. 2: Stopp, tenk, velg

Har du kommet inn i et spor du ikke kommer deg ut av? Strekker du aldri til selv om du gir 100 prosent på jobben og 100 prosent hjemme? Da kan det være greit å gjøre seg bevisst på at du har valgmuligheter.

Noe av det viktigste du kan gjøre for å bli mindre stressa, er å sette deg ned å prioritere hva som er viktigst i livet ditt. Er det å være en god mor, en god partner eller en god kollega? Du kan se for deg at du har til sammen 100 prosent deg, som du må fordele på ulike roller. Du kan ikke være 100 prosent over alt.

Tips nr. 3: Skriv ned

Det er overveldende dokumentasjon på at det å skrive ned stressfaktorer og handlinger har helsefremmende effekt. For å få denne positive effekten er det lurt å gjøre denne enkle skriveøvelsen i stressperioder: Hva skjedde i situasjonen som stresser deg, hvordan reagerte du? Er det noen som hele tiden plager deg, frustrerer deg og gjør deg sinna? Skriv ned noen tanker som du vil si til den/de andre som plager deg.

Tips nr. 4: Vær snill med deg selv

«Du må produsere! Du må være kostnadseffektiv! Du skal ikke kaste bort tiden!» En stor del av stresset vi påfører oss selv, dreier seg om at vi "kjefter" inni hodet. En nyttig øvelse, er å gjøre den indre stemmen vennligere. Det er i orden å være sliten, det er greit å dagdrømme, nettsurfe og noen ganger dra tidligere fra jobb.

Gratis e-bok: Effektiv onboarding

I denne e-boken får du innblikk i hvordan HR og ledere kan bli bedre rustet til å ta imot en ny medarbeider.

Last ned her