Regjeringen vil la deg jobbe til du er 70

Regjeringen vil la deg jobbe til du er 70

Arbeidsministeren vil ha slutt på at bedrifter lager avtaler som gjør at de kan si opp ansatte før de er 70 år. Han varsler forslag til regelendringer før sommeren.

     

fredag 24. januar 2014 Knut Arild Vold

Aldersgrensene i arbeidslivet har vært mye debattert i det siste. NRK-profil Steinar Mediaas har klaget arbeidsgiverens aldersgrense på 67 år inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, og krever å få jobbe til han er 70 år. Det skriver VG.

Samtidig varsler arbeidsministeren at alle aldersgrensene i arbeidslivet skal opp til vurdering, og lover forslag til regelendringer allerede før sommeren.

- De som kan og vil delta i arbeidslivet også etter at de er 70 år må slippes til. Vi trenger et regelverk som ikke presser dem ut, sa arbeidsministeren i NRK-programmet Debatten.

Det er følgende tre aldersgrenser arbeidsministeren nå ønsker å gå gjennom.

- Stillingsvernet i arbeidsmiljøloven, som gir arbeidsgiver rett til å si opp ansatte over 70 år
- Bedriftsinterne avtaler som sier at arbeidsgiver kan avslutte arbeidsforholdet tidligere, for eksempel ved 67 år.
- Særaldersgrenser for spesielle yrkesgrupper som politi, piloter og sjøfolk.

Bedriftsinterne avtaler tillatt

I Gjensidige-dommen fra 2011 slo Høyesterett fast at Gjensidige hadde rett til å ha en bedriftsintern aldersgrense på 67 år. Likevel advarer Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa mot å konkludere med at alle bedriftsinterne aldersgrenser er gyldige på bakgrunn av denne dommen.

- Høyesterett begrunnet dommen blant annet med at Gjensidige hadde en svært god ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte. Det er derfor ikke gitt at en bedrift med en minimumsordning for pensjon vil kunne ha en tilsvarende bedriftsintern aldersgrense for sine ansatte, sier Gauslaa.

Han understreker at en bedriftsintern pensjonsalder i utgangspunktet må omfatte alle ansatte.

- Dersom man har en bedriftsintern aldersgrense på 67 år, er det viktig at denne praktiseres konsekvent. Det innebærer at bedrifter som har en slik aldersgrense må holde seg til denne for alle sine medarbeidere. Samtidig er det vesentlig at aldersgrensen er godt og tydelig kommunisert til de ansatte.

Kan gjøre unntak

For norske arbeidsgivere har problemstillingen flere sider. Man kan ha ansatte med nøkkelkompetanse som er vanskelige å erstatte, som man ønsker å beholde så lenge som mulig. Samtidig kan man ha seniorer som ikke lenger yter det man forventer i jobben, men som selv ønsker å fortsette.

- I spesielle situasjoner der arbeidstaker innehar en spesiell kompetanse, kan det være rom for å gjøre unntak fra en generell aldersgrense i bedriften. Man kan imidlertid ikke gjøre mange slike unntak og fortsatt hevde at det er en fast aldersgrense, sier Gauslaa.

70-årsregelen skal bort

Hvilke forslag til regelendringer som kommer er så langt ikke avgjort, men arbeidsministeren gjør det klart overfor VG at dagens regler som gir arbeidsgiver rett til å avslutte arbeidsforholdet når arbeidstaker blir 70 år vil bli endret.

Dette er noe både LO og NHO advarer mot.

Svein Oppegård i NHO sier til NRK at han tror regjeringen kommer til å forstå at det er klokt å holde på denne aldersgrensen.

- Det må være slik at du kan avslutte ditt yrkesaktive liv på en verdig måte, uten at du trenger å si opp eller bli sagt opp. Vi tror det kan oppstå mange vanskelige situasjoner dersom ansatte ikke forstår at de ikke lenger er like dyktige som de har vært, sier Oppegård.

Bedriftsinterne grenser forsvinner

Når det gjelder de bedriftsinterne avtalene, er det langt større enighet. Både NHO og LO er enige med arbeidsministeren i at disse må bort.

- Vi blir stadig eldre og må jobbe lenger. NHO mener derfor at det er viktig at 70 år er en grense som gjelder for alle. Vi ser ingen ting i veien for at arbeidstaker og arbeidsgiver avtaler at man fortsetter også etter 70 år, men da mener vi det vil være feil at arbeidstaker kan kreve å få beholde jobben, sa Oppegård i NRK-programmet.

Visste du at du kan kontakte Infotjenesters jurister for å drøfte slike problemstillinger? I det nettbaserte oppslagsverket Arbeidsmiljøloven finner du alltid oppdaterte forklaringer til gjeldende regelverk.

Prøv Faghjelp gratis i 3 dager og test selv.Last ned gratis plansje: Når kan arbeidstakere kreve fri fra jobben