Ansatte vil ha oppfølging fra sjefen!

Over halvparten av ansatte i norske bedrifter sier at de ikke har fått tydelig oppfølging av sjefen det siste året.

     

onsdag 25. mai 2011

Det kommer frem i undersøkelsen European Employee Index som det internasjonale selskapet Ennova står bak.
Undersøkelsen avdekker at Ola Nordmann er fornøyd med å ha en sikker jobb, men arbeidsgleden synker og mange er på jakt etter en ny jobb og høyere lønn.

- Norske ledere må skjerpe seg hvis de skal beholde sine beste folk, skriver Aftenposten. I følge undersøkelsen gjør norske ledere en for dårlig jobb med tilbakemeldinger og oppfølging av sine ansatte.

Undersøkelsen viser også at gapet mellom arbeidstakers forventninger og hva nærmeste leder er i stand til å oppfylle, øker. Forventningene til arbeidsgivers oppfølging, tilbakemelding og muligheter for kompetanseutvikling for den enkelte arbeidstaker har aldri vært større.

- Da er det viktig for bedriften og ledere å ha et verktøy som setter oppfølging av ansatte i system. Enten det er i forbindelse med oppfølging av sykmeldte, ferieoversikt, medarbeidersamtaler eller kompetanseutvikling av de ansatte, sier markedssjef Terje Kjenstad ved Infotjenester AS.

Oversikt over kompetansebeholdningen
Undersøkelsen viser at ansatte ønsker økt kompetanse, men at kompetansebehovet er ulikt for hvert individ. Virksomheter må være bevisste når de setter inn ressurser på kompetanseheving. For eksempel hvilke tiltak gir best effekt for den enkelte ansatte.

- Da er det viktig med et system som gir totaloversikt over virksomhetens kompetanse på individnivå. Kompetansen til den enkelte medarbeider settes i system og kan følges opp og utvikles systematisk. Det vil gagne både den ansatte og lederen, poengterer Kjenstad.

Automatiske påminnelser
Infotjenester har utviklet verktøyet HRessurs som nettopp gir lederen oversikt over den enkelte ansattes sykefravær, kompetanse, medarbeidersamtaler og kompetansebeholdning.

- Bruker man HRessurs riktig, vil verktøyet frigjøre tid for lederne til å drive verdiskapende ledelse. HRessurs gir lederen kontroll over alle pågående prosesser, og sender automatisk ut påminnelser direkte til lederen når en oppgave venter. Dette kan være påminnelse om lovpålagte oppgaver relatert til sykefraværsoppfølging, innkomne ferieønsker eller påminnelser om kompetanser som utløper. Derfor vil et slikt system være med på å sikre ledere tid til å kommunisere med sine ansatte. Det vil bli tid for ledere til å utvikle sine ansatte. Det vil bli tid for ledere til å gi sine ansatte tilbakemeldinger og coaching, sier Kjenstad.


Her kan du lese mer om det elektroniske verktøyet HRessurs og hvordan din virksomhet kan få mer tid til verdiskapende ledelse!

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.