Ansvar for andres lønn

Setter du ut et oppdrag eller leier inn arbeidstakere, kan du nå bli stilt til ansvar for at underleverandøren ikke utbetaler lønn og feriepenger.

     

Det er konsekvensen av de nye reglene om solidaransvar i allmenngjøringsloven. Reglene ble vedtatt i juni 2009 og trådte i kraft fra 1. januar 2010, med virkning for oppdragskontrakter inngått etter årsskiftet. Reglene gjelder bare der tariffavtaler er allmenngjort.

Detaljer om reglene
• Arbeidsgiver har ansvar for å utbetale lønn etter allmenngjøringsforskrifter
• Leverandører som setter ut oppdrag, er ansvarlig for lønnspliktene til underleverandører nedover i en kontraktkjede
• Solidaransvaret inntrer så snart arbeidstakers lønn ikke blir utbetalt som den skal
• Arbeidstaker kan da rette krav mot en valgfri leverandør oppover i kjeden
• Arbeidstakerne har en frist på tre måneder til å fremme lønnskravet sitt

Sterk motivasjon
- Særlig de utenlandske arbeidstakerne vil få større sikkerhet for at de får utbetalt den lønnen de har krav på, når lønnskravet også kan rettes mot en oppdragsgiver i Norge. Solidaransvaret vil dessuten virke som en sterk motivasjon for oppdragsgivere til å velge oppdragstakere som driver seriøst og etterlever norsk lov, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud i en pressemelding hos Arbeidstilsynet.

PS! Solidaransvarlig som utbetaler, vil kunne rette regresskrav mot arbeidsgiver og eventuelt andre ansvarlige leverandører i kontraktkjeden, eller mot lønnsgarantiordningen, hvis arbeidsgiver i mellomtiden går konkurs.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!