Arbeidsgiver kan ha øvre aldersgrense

Arbeidsmiljøloven sier at arbeidstakere kan stå i stilling til du er 70 år. Regjeringen vil at du skal jobbe lenger i forbindelse med den nye pensjonsreformen. Høyesterett sier at det er i orden at en bedrift har bedriftsinterne aldersgrenser på 67 år.

     

fredag 1. juli 2011

Infotjenester har tidligere skrevet om saken mellom Karin Haare Johansen og Gjensidige forsikring. Arbeidstakeren ønsket å stå i stillingen frem til hun var 70 år, mens arbeidsgiveren mente at arbeidstakeren, som har vært omfattet av bedriftens tjenestepensjonsordning, skulle fratre ved 67 år. Bedriften har en intern aldersgrense på 67 år. Saken har gått alle rundene i domstolene og Lagmannsretten frikjente arbeidsgiver for aldersdiskriminering. Arbeidstakeren anket dommen og nå har Høyesterett avsagt endelig dom i saken.

Ikke i strid
Høyesterett fastslår i drøftingene til dommen at arbeidsgiveren kan ha en bedriftsintern aldersgrense på 67 år og at aldersgrensen ikke er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven. Høyesterett legger til grunn at myndighetene, ut fra overordnede sosialpolitiske hensyn, har akseptert at bedrifter har bedriftsinterne aldersgrenser. Forutsetningen er at slike aldersgrenser er blitt akseptert, at aldersgrensene har vært praktisert konsekvent, at reglene har vært velkjent blant de ansatte og at arbeidsforholdet avsluttes med en overgang til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Dermed ble anken forkastet i Høyesterett slik at Lagmannsrettens dom ble stående.

Ikke overrasket
Juridisk rådgiver i arbeidsrett hos Infotjenester, Torgeir A. Bjørnland, er ikke overrasket over dommen fra Høyesterett.

- Dommen fra lagmannsretten var godt begrunnet. Dermed ble jeg ikke overrasket over at Høyesterett kom til den slutningen de gjorde i denne saken, sier Bjørnland som viser til at arbeidsgiver i dette tilfellet hadde etablert både lang praksis med intern aldersgrense og tjenestepensjon fra aldersgrensen på 67 år.

Med Faghjelp Personal fra Infotjenester har du alltid tilgang til oppdaterte forklaringer til arbeidsmiljøloven. Du kan også fritt kontakte våre juridiske rådgivere for å drøfte dine egne problemstillinger. Prøv gratis i 3 dager.