Arbeidsgiver må vurdere tiltak for fysisk aktivitet

Arbeidsgiver må vurdere tiltak for fysisk aktivitet

Arbeidsgiver har lovfestet plikt til å vurdere tiltak som kan bidra til at ansatte er fysisk aktive. Det betyr ikke at tiltakene må gjennomføres i arbeidstiden.

     

At arbeidstakeres fysiske form henger sammen med prestasjoner på jobben er godt dokumentert. I høst fikk Johan Kaggestad mye oppmerksomhet, da han på Simployer sin lederkonferanse under sykkel-VM sa at ledere som ikke tenker på ansattes helse bør finne seg noe annet å gjøre.

Denne uken satt Fredrik Solstad i treningskjeden Sats Elixia igjen temaet på dagsorden gjennom et innlegg i Dagbladet. I Innlegget skriver Solstad at Norge har den minst aktive befolkningen i Norden, og at nær 7 av 10 er inaktive.

Står i arbeidsmiljøloven

I arbeidsmiljølovens paragraf 3-4 stilles det krav om at arbeidsgiver i tilknytning til det systematiske HMS-arbeidet skal vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.

Infotjenesters juridiske rådgiver Camilla Schie-Veslum er spesialist på arbeidsmiljøloven, og sier bestemmelsen først og fremst er en «signal- og bevisstgjøringsbestemmelse», som det heter i forarbeidene.

- Paragrafen er lagt inn for å bidra til økt fokus på tiltak for å fremme fysisk aktivitet for arbeidstakerne og oppnå gunstige helseeffekter. Det betyr at arbeidsgivere har plikt til å vurdere tiltak som skal fremme fysisk aktivitet, men at de ikke har plikt til å gjennomføre slike tiltak. Arbeidstakerne har heller ingen plikt til å benytte eventuelle tilbud om fysisk aktivitet, sier Schie-Veslum.

Kravet vil være oppfylt dersom fysisk aktivitet faktisk tas inn som vurderingstema i tilknytning til utøvelse av virksomhetens systematiske HMS-arbeid.

Lite kjent

Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp sier det er hennes inntrykk at denne paragrafen er lite kjent.

- Fra kurs og etablering av håndbøker har jeg inntrykk av at mange virksomheter har lagt til rette for fysisk aktivitet på forskjellige måter. Det virker imidlertid som de færreste av dem er klar over at de har plikt til å vurdere slike tiltak. Enda færre dokumenterer den vurderingen de har gjort, og helt unntaksvis hører jeg om virksomheter som evaluerer tiltakene i forhold til deltakelse og effekt, sier Sandtorp.

Bytt ut lønningspilsen med sykkeltur

Sandtorp understreker at dersom virksomheten gjennomfører tiltak for å fremme fysisk aktivitet, er det ingen krav til at disse tiltakene skal finne sted i arbeidstiden.

- Når det er sagt mener jeg det kan ha noe for seg å legge til rette for aktivitet sammen med kolleger og gjerne i arbeidstiden. Mange oppgir nettopp tid som den største barrieren for å være aktiv. Tiltak kan være bedriftsidrettslag, avtaler om rabatt på treningssenter, treningsrom, mulighet for å stille lag i div. sammenhenger, felles sykkeltur i stedet for lønningspils, sykle/gå til jobben, trening i arbeidstiden, osv.

Her kan du lese om hvilke treningstilbud som kan gis arbeidstakerne skattefritt.

Ikke vær for ambisiøs

Anne Sandtorp advarer samtidig mot å legge listen for høyt for aktivitetene virksomheten legger til rette for, og knytte deltakelse på aktiviteter sammen med karrieremuligheter.   

- Det er viktig å huske på at en del arbeidstakere synes det er i overkant mye fokus på trening, kosthold, utstyr og resultater, og opplever press for å delta på ulike aktiviteter med kollegaer. Noen opplever det som om trening og deltakelse i ritt, renn og konkurranser med tilhørende publisering i sosiale medier er en forutsetning for å være «med» i virksomheten. Det bør absolutt ikke være sånn at du må løpe maraton med sjefen for å være med i nettverket eller gjøre karriere, advarer Sandtorp.

Aktuell digital HMS-opplæring fra Simployer: 

E-læring: HMS for verneombud og AMU - kontor og butikk

E-læring: HMS for ledere

 

Ønsker du å vite mer om hvordan Simployer kan skreddersy HMS-kurs for din virksomhet? Les mer her