Arbeidstid i påsken
FRI I PÅSKEN? Onsdag i påskeuken er "rød" fra klokka 18, mens påskeaften skal være arbeidsfri fra klokka 15.

Arbeidstid i påsken

Påsken står for døren, og det er mange som lurer på reglene for arbeidstid.

     

I forbindelse påsken er det to arbeidsdager som ikke er helt som andre arbeidsdager: Onsdag før skjærtorsdag og påskeaften.

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Camilla Schie-Veslum sier at onsdagen i påskeuka i utgangspunktet er vanlig arbeidsdag for arbeidstakere som jobber på dagtid.

- Jobber du vanlig arbeidstid fra 8-16 har du ikke krav på å få gå hjem tidligere onsdag før skjærtorsdag, med bakgrunn i arbeidsmiljøloven. I følge loven skal det være arbeidsfri fra klokka 18 dagen før søn- og helgedager. Det betyr at dersom det skal arbeides etter kl. 18 denne onsdagen, så må vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt, sier Schie-Veslum.

Vilkåret for at det skal være tillatt med søndagsarbeid er at "arbeidets art gjør det nødvendig". Vanlig kontorarbeid vil dermed ikke være tillatt etter klokka 18 onsdag før skjærtorsdag.

Mange har avtale om kortere dager

Selv om onsdagen før skjærtorsdag i utgangspunktet er normal frem til klokken 18, er det mange som har avtaler om kortere arbeidstid denne dagen.

I hovedtariffavtalen for Staten heter det for eksempel at arbeidstakeren har fri fra klokken 12 onsdag før skjærtorsdag "så lenge tjenstlige hensyn tillater det".

I hovedtariffavtalen for KS, heter det at arbeidstakere med ordinær dagarbeidstid slutter klokken 12.00 onsdag før skjærtorsdag, uten trekk i lønn.

- Andre kan ha avtale om å slutte for eksempel klokka 13 eller 14, så her må man sjekke avtalene som gjelder den konkrete virksomhet, sier Camilla Schie-Veslum.

Hun anbefaler å ta denne informasjonen inn i en personalhåndbok for at ansatte selv lett kan finne informasjonen. 

SE OGSÅ: Regn ut hva du kan vinne (ROI) på å investere i personalhåndbok

Påskeaften

Påskeaften, altså lørdagen i påskehelga, gjelder samme regler som på julaften og pinseaften.

- I arbeidsmiljøloven heter det at det skal være arbeidsfri fra kl. 15 på jul-, påske- og pinseaften. Det innebærer at arbeid etter klokka 15 på påskeaften er å se på som søndagsarbeid. Dermed er det bare tillatt å jobbe hvis arbeidets art gjør det nødvendig, sier Schie-Veslum.

Søndag er søndag

Når det gjelder de to søndagene i påsken, så er de å se på som ordinære søndager etter arbeidsmiljøloven, sier Camilla Schie-Veslum.

- Søndag og helgedagsarbeid er regulert i arbeidsmiljølovens paragraf 10-10, og denne bestemmelsen gjelder alle røde dager på kalenderen. Hvis dere skal jobbe på en rød dag, enten det er en ordinær søndag, palmesøndag eller første påskedag, så skal vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt sier Schie-Veslum.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!