Askefast på Island?

Det er ikke mer enn et drøyt år siden flere tusen nordmenn måtte finne alternativ transport ettersom det meste av flytrafikken i Europa ble stanset på grunn av vulkanutbrudd på Island. Hva skal du som arbeidsgiver gjøre dersom dine ansatte igjen sitter askefast?

     

mandag 23. mai 2011

Igjen sitter flere hundre nordmenn askefast på Island etter et vulkanutbrudd. Flyplasser stenges og flytrafikken over Atlanterhavet blir kraftig forsinket, ettersom flyene må finne alternative ruter over Island. Islandske myndigheter har stengt luftrommet.

Infotjenester skrev ved vulkanutbruddet i fjor om hvordan arbeidsgivere kan forholde seg til situasjonene som oppstår. Blant annet om arbeidstaker har rett til lønn dersom vedkommende sitter askefast på ferie, men ikke rekker tilbake til avtalt tidspunkt etter at ferien.

Der man ikke kan møte på jobb på grunn av kansellerte fly, kan man tenke seg tre løsninger:
1. Den ansatte får ikke lønn for de dagene man er fraværende.
2. Bedriften og den ansatte blir enige om at man kan benytte avspaseringstimer/fleksitid man har til gode for de dagene man er fraværende.
3. Bedriften og den ansatte bli enige om at den ansatte kan få benytte flere feriedager enn det som opprinnelig var avtalt.


Under alternativ 2 og 3 vil den ansatte opprettholde lønn, men spiser av avspaseringstimer eller feriedager.

Tjenestereiser/yrkesreiser
Her vil saken stille seg annerledes. Her er det arbeidsgiver som sender en person ut på arbeid i henhold til den avtalen som er inngått mellom partene. Det vil derfor være arbeidsgiver som bærer den lønnsmessige risikoen der den ansatte ikke kan komme tilbake til arbeidet i rett tid, så lenge forsinkelsen skyldes forhold som den ansatte ikke har herredømme eller kontroll over.

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.