Avtal sommerferien nå

Sommerferien er fortsatt noen måneder unna. Men loven krever at sommerferien skal planlegges.

     

tirsdag 19. april 2011

Ferieloven gir arbeidsgiver rett til å bestemme tidspunktet for ferien. Men arbeidstakeren, eller eventuelt arbeidstakers tillitsvalgte, skal få mulighet til å komme med sine ønsker før ferien fastsettes. Arbeidstaker kan også kreve å få beskjed om ferietidspunktet senest to måneder før ferien starter.

Slutten av april
Selv om det er noen unntak fra denne fristen, tilsier den at arbeidsgiver bør planlegge ferieavviklingen i god tid. Skal arbeidstaker avvikle ferie fra og med sankthansaften, skal dette etter lovens hovedregel være klart, og formidlet til arbeidstaker, senest 23. april. Med andre ord; tiden for å avtale ferie fra 23. juni er allerede passert. Avvikler virksomheter ferien etter 1. juli har man fortsatt noen dager til å planlegge ferieavviklingen.
Hva sier regelverket?

Har du ikke startet med planleggingen av ferien gir vi deg forslag til plan her:

1) Ønsker
Sett en frist for når arbeidstaker kan komme med sine ønsker, eksempelvis 30. april

2) Bemanningsvurdering
Arbeidsgiver vurderer deretter arbeidstakernes ferieønsker opp mot behovet for bemanning.

3) Dialog
Der arbeidstakerne ikke kan få ferie på ønsket tidspunkt justeres dette av arbeidsgiver i dialog og samarbeid med arbeidstakerne.

4) Kunngjøring
Arbeidsgiver gir beskjed om ferietidspunktet.


Husk også at feriedager som de ansatte har tilgode ved årets slutt, vil bli overført til neste ferieår.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.