Avviser skattefritt treningsutstyr

Kjøp av treningsutstyr til ansatte har rigide regler, mente Frp. Se hvorfor finansminister Sigbjørn Johnsen ikke vil gi skattefritak på treningsutstyr.

     

- Ansatte kan ikke bruke joggesko eller treningstøy fra arbeidsgiver i fritida uten at fordelen skal innberettes som lønn, fastslo stortingsrepresentant Gunnar Gundersen i et brev til finansministeren.

Dette synes Gundersen var rart sett i lys av utfordringen med inaktivitet, fedme og livsstilssykdommer, og effekten trening har på dette.

- Regelverket burde snarere være romslig enn rigid. Det er ikke spesielt motiverende for ansatte at de får lov å ta med treningstøyet hjem for å vaske det, men ikke bruke det i privat sammenheng. Regelverket bør moderniseres, skrev Gundersen.

Svaret fra Johnsen
I et langt tilsvar ramset Johnsen opp en rekke grunner til at det ikke blir noe generelt skattefritak på arbeidsgivers dekning av ansattes treningsrelaterte utgifter, blant annet:

- Stor forskjell på kollektive treningstiltak og utgifter til den enkelte ansattes treningsutstyr og treningskort
- Personskatt bør i framtiden heller få enklere regelverk, enn nye særordninger
- Treningsutstyr er noe lavtlønnede i mindre grad vil få dekket av arbeidsgiver, og absolutt ikke trygdede og arbeidsledige
- Det er allerede skattefritak på utgifter til trener, hallleie og utstyr til felles treningsopplegg
- Fysisk trening og treningsutstyr er meget omfattende og upresise begreper - avgrensning av skattefritak vanskeligLast ned gratis plansje: Skattefrie gaver i arbeidsforhold