Bare halvparten har god effekt av medarbeidersamtalen
Bare 53 prosent av ledere og HR-ansatte svarer i en ny Simployer-undersøkelse at de har god nytte av medarbeidersamtalen.

Bare halvparten har god effekt av medarbeidersamtalen

Bare halvparten av norske ledere og HR-ansatte opplever at de har god effekt av medarbeidersamtalen, viser en ny undersøkelse. Her er noen tips for å øke verdien.

     

Begynnelsen av året er høysesong for medarbeidersamtaler. Nesten to av tre virksomheter holder medarbeidersamtaler én gang i året, og de fleste holdes nå i første kvartal.

En rykende fersk undersøkelse Perceptor har gjort for Simployer, viser imidlertid at bare 53 prosent mener de har god effekt av medarbeidersamtalene. *

– Noe av det interessante i undersøkelsen er at mens bare litt over halvparten av lederne mener de har god effekt av medarbeidersamtalen, så er det enda færre som faktisk har systemer for å måle effekten og følge opp målene som er satt. Det er grunn til å tro at det er sammenheng mellom hvor systematisk en virksomhet jobber med å få verdi av medarbeidersamtalen, og hvor stor effekt de oppnår, sier Halvor Hauge i Simployer.  

Viktig å jobbe systematisk

Han får støtte av Karina Sandell Lauritzen i Simployer sin egen HR-avdeling. Hun mener det er viktig å jobbe systematisk med medarbeidersamtalen for å oppnå den effekten man ønsker.

– Det er kanskje ikke så lett å måle effekten av medarbeidersamtalen alene, siden den er ett av flere verktøy i medarbeideroppfølgingen. Samtidig er det klart at den er et viktig virkemiddel for å få selvstendige, trygge og motiverte medarbeidere som jobber mot felles mål. Det er mye forskning som peker på sammenhengen mellom motiverte og engasjerte medarbeidere og økt kundetilfredshet og økt lønnsomhet, sier Sandell Lauritzen.

Struktur og planlegging

I et gratis webinar 4.mars 2020 skal Karina Sandell Lauritzen snakke om hvordan Simployer jobber for å få maksimalt utbytte av medarbeidersamtalene. Hun mener innhold og struktur er alfa og omega for å lykkes.

– I våre medarbeidersamtaler jobber vi med den ansattes mål og oppgaver, kompetanse og utvikling, samt kultur og verdier. Alt dette er viktig for å sikre at vi går i samme retning, for å skape gode opplevelser for kundene våre.

Bruker digitale verktøy

I Perceptor-undersøkelsen fra Simployer kommer det frem at 42 prosent av lederne selv må huske på å følge opp målene som er satt i medarbeidersamtalen. Bare 26 prosent har et system som sender ut påminnelser.

– Hos oss bruker vi lederhåndboken til å beskrive rutinene, slik at alle ledere faktisk jobber med dette på samme måte. I tillegg bruker vi naturligvis dialogmodulen i Simployer, som gjør at vi som jobber i HR-avdelingen kan få lov til å legge føringene for hvordan vi mener medarbeidersamtalen skal gjennomføres. Både leder og medarbeider forbereder seg på de samme temaene i forkant. Fordi man deler svarene sine med hverandre før samtalen, vil begge i forkant vite hva de er enige om og hva de bør snakke mer om. Det smarte med det, er at man kan bruke tiden på de temaene hvor man er usikre, er uenige, eller trenger å forstå hverandre bedre, sier Karina Sandell Lauritzen.

Kompetanse sentralt tema

Det viktigste med medarbeidersamtalen er å sikre at den ansatte og nærmeste leder uforstyrret kan prate gjennom arbeidssituasjonen, og sette opp individuelle mål som er meningsfulle både for medarbeideren og som gir verdi for virksomheten.

– Jeg tenker dette er en ypperlig anledning til å sette medarbeideren av gårde i riktig retning. Både for å sikre at den ansatte forstår målene vi jobber mot, og hvilken rolle de selv har i dette. Videre er det viktig å sikre at medarbeideren faktisk får brukt kompetansen sin på best mulig måte, og at leder og ansatt får snakket sammen om hvilken kompetanse som bør videreutvikles. Får man i tillegg snakket godt om arbeidsglede og motivasjon, så tenker jeg at vi får dekket opp mange av de viktigste faktorene som gjør at en medarbeider trives i jobben, får brukt seg selv på en god måte, og dermed også er en lønnsom medarbeider som forhåpentligvis har lyst til å være lenge på en arbeidsplass.

Hold konflikter og lønn utenfor

Til slutt er rådet fra Sandell Lauritzen Simployer å holde nye konflikter og lønnsspørsmål utenfor medarbeidersamtalen.

– Konflikter er ikke noe man «sparer opp» og tar i en medarbeidersamtale. Lønn ønsker vi heller ikke å diskutere i denne samtalen, det dekkes opp av andre prosesser i virksomheten. Generelt er jo tipset mitt at man ikke venter til medarbeidersamtalen når det gjelder tilbakemeldinger. Ser man en medarbeider gjøre noe bra – så gi tilbakemeldingen der og da. Det samme gjelder eventuell korrigering, avslutter Karina Sandell Lauritzen i Simployer.

 

* Markedsundersøkelsen er gjennomført av Perceptor for Simployer i februar 2020. Respondentene er personer som jobber med HR, og ledere med personalansvar. Undersøkelsen er gjennomført i 486 virksomheter med over 50 ansatte i privat sektor i Norge og Sverige.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Klikk her for å melde deg på