Betalt og skattefri utdanning

Betalt og skattefri utdanning

Utdanning finansiert helt eller delvis av arbeidsgiver kan være en gunstig ordning både for virksomheten og den ansatte.

     

I utgangspunktet er det slik at frynsegoder eller naturalytelser du får fra arbeidsgiveren din er skattepliktig. Men den regelen gjelder ikke alle frynsegoder. Arbeidsgiverfinansiert utdanning er et unntak.

Dersom arbeidsgiver finansierer et kurs eller en lengre utdanning på inntil fire semestre ved full tids studie, er ikke dette bare skattefritt for den ansatte. Selskapet har i tillegg krav på fradrag for kostnaden og slipper arbeidsgiveravgift på beløpet.

Forutsetningen er at utdanningen gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver.

Det betyr at dersom du er ansatt som revisor i et økonomifirma, kan ikke arbeidsgiver skattefritt for eksempel finansiere et årsstudium i drama- og teaterkommunikasjon.

Arbeidsgiver kan fritt velge å finansiere et hvilket som helst studium, men dersom det ikke oppfyller kravet om kompetanse i nåværende eller fremtidig arbeid hos den samme arbeidsgiveren, vil alle tilskudd til utdanningen regnes som lønn og utløse normal skatteplikt.

Mastergrad ok, men nei til bachelor

Et finansiert fulltidsstudie kan bare strekke seg maksimalt over fire semester for at det skal være helt skattefritt. Det betyr for eksempel at en mastergrad vil være innenfor reglene, mens en bachelorgrad ikke vil være det. Arbeidsgiver kan derimot støtte lengre fulltidsstudier, men da vil bare de fire første semestrene være skattefrie. Reglene er også slik at dersom en arbeidstaker reduserer studiehastigheten, det vil si at han velger å studere for eksempel bare 50 prosent, så økes antall semestre han kan få skattefri støtte, tilsvarende. Altså åtte semestre i det tilfellet.

I tillegg til utgifter til skolepenger og skolebøker, kan arbeidsgiver også dekke reise og opphold helt skattefritt.

For å kunne benytte deg av denne ordningen må du ha vært ansatt i minst ett år før utdanningen starter. Dersom du bare jobber deltid, økes dette kravet forholdsmessig med stillingsprosenten din. Jobber du 50 prosent, må du ha vært ansatt i to år, eller fire år dersom du bare jobber 25 prosent.

Lov å kreve bindingstid

Som en forutsetning for denne støtten kan arbeidsgiver stille forskjellige krav til en ansatt. Det mest vanlige er at det avtales en viss bindingstid i virksomheten. Dersom en ansatt da likevel skulle velge å slutte i bedriften etter utdanningen, men før bindingstiden har utløpt, er det da normalt at den ansatte må betale tilbake hele eller deler av beløpet studiet har kostet. Slike forutsetninger må omtales i en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!