Bjørneparken AS velger Simployer på HRM -system!

Bjørneparken AS velger Simployer på HRM -system!

Løsningen til Bjørneparken omfatter skybasert HRM-løsning, som består av modulene personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging.

     

- Vi ser frem til å ta i bruk Simployer og forventer forenklede rutiner og bedre oversikt gjennom skybaserte, effektive og ansattinvolverende løsninger. Vi har stor tro på at Simployer vil gjøre HR-arbeidet bedre og mer effektivt for både ledere og ansatte, sier HR-ansvarlig Ine Schaefer Ekeli i Bjørneparken. 

 

Om Bjørneparken AS

I Bjørneparken oppstår det magiske møter mellom dyr og mennesker hver eneste dag, vi har stor variasjon av norske rovdyr og ville dyr, samt kjente husdyr fra bondegården. I tillegg åpnet vi Norges største krokodilleutstilling med 30 krokodiller, samt andre eksotiske dyr i mars 2016. 

HVA ER BJØRNEPARKEN?

Bjørneparken er, som navnet sier, en dyrepark med mange og flotte bjørner.  Men, vi har også en rekke andre dyr som gaupe, rev, elg, rådyr, hjort og en rekke «husdyr» som geiter, hest, gris, høner og ikke minst pinnsvin. Disse kan du møte, og flere av de kan stelles og koses med.

Hos oss kommer du svært tett på dyrene; i vårt fôringsprogram med aktiviteter og fôringer hver time kan du lære å stelle dyr, se bjørnungen Brutus leke og få frukt på vår nye fôringsarena, se Gaupen «Blixten» jakte på maten, være med inn i bjørnehiet, delta på vår dyrepasserskole, håndfôre elgen med gulerøtter og se dyrepasserne sosialiserer våre bjørner.

Store gangbroer gjennom terrenget gjør det enkelt for deg å bevege deg rundt i parken.

Trenden i dyreparker i Europa er færre dyr i større innhegninger. Her er virkelig bjørneparken en markedsleder, våre store og naturlige innhegninger gir trygge og selvstendige dyr, og dyrenes velferd er vi stolte over.

I Bjørneparken trives både dyr og mennesker. Vi har store naturlige innhegninger, tilrettelagte fôringsarenaer med fôring hver time i åpningstiden. Her kommer du tett på dyrene, og lærer mer om de av engasjerte dyrepassere.