Brøt likestillingsloven i uformell e-post

- Du er nok inne på noe der, bekreftet personalsjefen når en jobbsøker spurte om ønsket om pappaperm var uheldig. I strid med likestillingsloven, mener Likestillings- og diskriminiseringsombudet.

     

mandag 22. mars 2010

I en travel hverdag sender de fleste mange e-poster hit og dit. Da er det viktig å huske på at noen få ord kan ha store konsekvenser.

Informerte på mail
Aftenposten omtalte nylig en sak hvor en kommune kalte inn fem av åtte søkere til intervju på en lederstilling.

Under intervjuet nevnte en søker at han ønsket foreldrepermisjon et halvt år senere. Søkeren ble senere informert via e-post om at han ikke fikk jobben og svarte:

- Regner med at pappapermen som jeg ville hatt i mai og juni ikke var helt innertier.

- Du er nok inne på noe der, var svaret til personalsjefen.

Tapte ankesaken
Etter innklaging for Likestillings- og diskrimineringsombudet ble ombudets konklusjon at kommunen ved ansettelsen handlet i strid med likestillingsloven. Innholdet i e-posten ble fortolket som en indirekte erkjennelse fra kommunen om at det ble lagt negativ vekt på spørsmålet om foreldrepermisjon.

Saken ble anket, men avgjørelsen ble ikke endret.

Kommunen argumenterte med at de øvrige søkerne var sterkere, og at svaret måtte ses i lys av måten jobbsøkeren formulerte seg.

"Et kjapt svar i en hektisk hverdag", er personalsjefens karakteristikk på den skjebnesvangre e-posten.

Søkeren er glad for at det ikke lenger skal være lov å spørre om permisjon og graviditet under ansettelser, skriver Aftenposten.

Alltid riktig svar tilgjengelig

Med Faghjelp Personal fra Infotjenester har du alltid hjelp tilgjengelig når du har juridiske spørsmål eller andre utfordringer knyttet til ansettelse. Prøv gratis