5 ting du som leder må vite om bruk av egenmelding

5 ting du som leder må vite om bruk av egenmelding

Når en ansatt er syk kan han eller hun som hovedregel bruke egenmelding de første dagene av sykefraværet, avhengig av hvilken egenmeldingsordning bedriften bruker.

     

Her er 5 punkter du som leder bør kjenne til når en ansatt leverer egenmelding. 

  1. Egenmelding kan ikke benyttes dagen etter et sykefravær som er dokumentert med sykmelding. Arbeidstakeren må gjenoppta arbeidet minst èn dag etter sykmeldingen, før man kan benytte egenmelding. Les mer i denne artikkelen på Leder.no
  2. Etter foreldrepermisjon og andre lovbestemte permisjoner må arbeidstakeren være tilbake i arbeid i 4 uker før vedkommende har rett på sykepenger eller omsorgspenger fra arbeidsgiver. Les mer i denne artikkelen på Leder.no.
  3. Arbeidsgiver kan inndra egenmeldingsretten til en ansatt enten fordi den ansatte har brukt det antallet med egenmeldinger som loven regulerer eller fordi den ansatte har misbrukt egenmeldingsordningen. Les mer i denne artikkelen på Leder.no.
  4. Arbeidstaker er selv ansvarlig for at melding om sykefravær blir gitt arbeidsgiveren første fraværsdag. Den ansatte har etter hovedregelen ikke rett til sykepenger fra arbeidsgiveren før den dagen melding blir gitt, med mindre det foreligger gyldig grunn for ikke å ha gitt beskjed. Les mer i denne artikkelen fra Leder.no.
  5. Dersom arbeidstaker ikke legger frem sykmelding eller leverer sykmeldingen for sent, bortfaller retten til sykepenger både for egenmeldingsperioden og sykmeldingsperiodenLes mer i denne artikkelen på Leder.no

 

Ta også en titt på samlesiden for bruk av egenmelding på Leder.no, hvor du finner flere ressurser knyttet til bruk av egenmelding.