Bruker halve arbeidsuken på rutiner

Norske ledere bruker i gjennomsnitt nesten halve uken på administrasjon og rutiner.

     

mandag 20. februar 2012

En undersøkelse Infotjenester gjennomførte blant 600 bedriftsledere fra hele Norge i 2011, viste at i snitt bruker lederne to av ukens fem arbeidsdager til administrasjon og rutiner.

- Når praktiske gjøremål gir deg liten tid til å være en leder, da trenger du å effektivisere hverdagsledelsen din, sier markedssjef Gard Rønning i Infotjenester.

Opplever du at hverdagen drukner i rutinearbeid? En internasjonal undersøkelse referert til i Ukeavisen ledelse i februar viser at en tredjedel av arbeidstakerne ikke synes sjefen gjør de riktige tingene. Og at så mange som fire av ti har sluttet i en jobb på grunn av sjefen sin.

Blant det arbeidstakerne uttrykte mest frustrasjon ved, var mangel på tilbakemeldinger og at lederen bare noen ganger eller aldri var effektiv.

- Med gode personalverktøy kan du som leder utføre grunnleggende personalforvaltning enklere, raskere og riktigere. Det gir deg mer tid til medarbeiderutvikling og annet verdiskapende arbeid. Altså mer tid og rom til å være den lederen du ønsker å være, sier Gard Rønning.

HRessurs personalsystem fra Infotjenester lar virksomheten samle alle viktige rutiner rundt personal og data om ansatte på ett sted, og både ledere og medarbeidere får frigjort mye tid som de tradisjonelt har brukt til administrasjon og rutiner.

HRessurs styrer blant annet ferieplanlegging, gir full oversikt over virksomhetens fravær, samt påminner og veileder rundt oppfølging av sykmeldte medarbeidere.

Les mer om systemet her!