Hva skjer når syke barn-dagene er brukt opp?

Hva skjer når syke barn-dagene er brukt opp?

Samtidig som vi går inn i en ny sykdomsperiode, er det mange arbeidstakere som har brukt opp kvoten for å være hjemme med syke barn. Hva skjer da hvis barna blir syke?

     

onsdag 10. oktober 2018 Knut Arild Vold

Arbeidstakere som må være hjemme for å passe syke barn har krav på omsorgspenger etter bestemte regler. Det kan også utbetales omsorgspenger til en arbeidstaker som må passe barn fordi den som vanligvis passer barna er syk. Man kan få omsorgspenger til og med det året barnet fyller 12 år.

Den årlige kvoten er i utgangspunktet 10 dager for hver av foreldrene, og 15 dager dersom man har minst 3 barn. Foreldrene kan få flere dager og utvidet aldersgrense ved kronisk sykdom eller funksjonshemninger.

I motsetning til egenmelding for egen sykdom, følger dagene med omsorgspenger kalenderåret.

Krav på permisjon?

Når året nå går mot slutten og vi går inn i en ny høysesong for sykdom, er det mange foreldre som får problemer fordi barna blir syke etter at de har brukt opp kvoten.

- Mange tror at så lenge man har vært hos lege og fått en legeerklæring på at barnet er sykt, så vil kvoten utvides. Slik er det ikke, sier Infotjenesters juridiske rådgiver Jørgen Brostrøm.

- Unntaket er dersom barnet blir innlagt på sykehus eller pleieinstitusjon. Da kan foreldrene ha krav på pleiepenger fra NAV hvis barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie fra en av foreldrene.

Ulønnet permisjon

Hvis arbeidstaker ikke har andre muligheter enn å være hjemme med et sykt barn etter at kvoten er brukt opp, vil løsningen i de fleste tilfeller være å bli enig med arbeidsgiver om restferie eller be om ulønnet permisjon. Det sier juridisk rådgiver og ekspert på arbeidsrett, Hans Gjermund Gauslaa.

- Som arbeidstaker kan man ikke med loven i hånd kreve permisjon uten lønn for å være hjemme med syke barn utover kvoten for omsorgspenger. Likevel er det lite arbeidsgiver kan gjøre for å hindre et slikt fravær dersom barnet er dokumentert syk, sier Gauslaa.

Gauslaa fraråder arbeidsgivere å bruke slike situasjoner til å sette hardt mot hardt, selv om man for eksempel skulle mistenke at arbeidstakeren tidligere har misbrukt ordningen til å være hjemme uten at barnet var sykt.

- Hvis man har mistanke om at ansatte opptrer uredelig bør det tas tak i der og da, og ikke når den ansatte har et reelt behov for å være hjemme, sier Gauslaa.

Må ha vært i jobb i forkant

Infotjenesters ekspert på trygderett, Jørgen Brostrøm, sier at arbeidstaker i utgangspunktet kan bruke egenmelding til å dokumentere fravær på grunn av sykt barn.

- Dersom barnet er sykt mer enn tre dager i sammenheng, kan arbeidsgiver kreve legeerklæring fra fjerde fraværsdag. Det må da fremlegges legeerklæring på at barnet eller barnepasser er syk. Det er ikke arbeidstaker selv som skal bli sykmeldt på grunn av fraværsbehovet, sier Brostrøm. 

Han understreker at arbeidsgiver ikke har plikt til å betale ut omsorgspenger ved barn eller barnepassers sykdom før vedkommende har vært i arbeid i minst fire uker. Arbeidstaker har heller ikke krav på omsorgspenger fra arbeidsgiver de fire første ukene etter at vedkommende har vært borte fra jobben i mer enn to uker, for eksempel ved en permisjon. Ferie regnes ikke som et slikt opphold.

- Likevel kan den ansatte ha krav på omsorgspenger fra NAV, for eksempel når vedkommende har byttet fra en jobb til en annen. I disse tilfellene må fraværet de fire første ukene dokumenteres med legeerklæring, avslutter Brostrøm.

Mer informasjon om syke barn?

Er du leder, eller jobber med lønn eller HR/personal, og trenger mer dybdeinformasjon om håndtering av ansatte som har syke barn?

I det digitale oppslagsverket Faghjelp Sykepengeordningen er det artikler, videoer, skjemaer og interaktive verktøy som kan hjelpe deg. Fyll ut skjemaet nedenfor, så får du gratis tilgang i 3 dager - og vi sender deg tips til artikler som går mer i dybden på temaet.