Brunstad Christian Church (BCC) velger Infotjenester

Brunstad Christian Church (BCC) velger Infotjenester

Brunstad Christian Church (BCC) velger Infotjenester på HRM og HMS.

     

Løsningen til Brunstad Christian Church omfatter skybaserte HRM-løsninger som personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, oppfølging av sykefravær,  utlegg og digital personalhåndbok. I tillegg skybaserte HMS-løsninger som avvikssystem og HMS-håndbok.

Om Brunstad Christian Church

Brunstad Christian Church er en norsk forening og ideell organisasjon med utspring i Norge. Foreningen regnes som en luthersk-kristen frikirke og har 8.000 medlemmer i Norge, fordelt på 19 lokalmenigheter. BCC har medlemsorganisasjoner i 54 land, og en historie som går tilbake til 1898, et resultat av grunnlegger Johan O. Smiths liv og virke. Organisasjonens hovedkontor er i dag på Ryen i Oslo.