Bryter loven om midlertidige ansettelser
KOMPLISERT: Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum sier regelverket for midlertidig ansettelse er komplisert.

Bryter loven om midlertidige ansettelser

4 av 10 bedrifter bryter loven om midlertidige ansettelser, ifølge LO. Regelverket er komplisert å forholde seg til, sier Infotjenesters jurist.

     

mandag 12. september 2016 Knut Arild Vold

1. juli 2015 ble det innført en ny mulighet til å ansette arbeidstakere midlertidig uten at det kreves noen spesiell begrunnelse. Det ligger imidlertid en del andre begrensninger i regelverket.

I etterkant har antallet midlertidige ansatte økt fra rundt 8 prosent i fjor, til 8,8 prosent i andre kvartal 2016, viser arbeidskraftundersøkelsen fra SSB. Det er imidlertid ikke mulig ut fra SSB sitt tallmateriale å avgjøre om det er en sammenheng mellom økningen i midlertidige ansatte og endringene i regelverket.

Komplisert regelverk

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum sier det er flere sider ved det nye regelverket for midlertidige ansettelser som er komplisert.

- Det er særlig to ting vi ser at arbeidsgivere sliter med når det gjelder retten til å bruke midlertidige ansettelser. Det første er karantenereglene, som særlig er kompliserte å forholde seg til i store virksomheter som kanskje også har geografisk spredte avdelinger. Det andre er at det som tidligere var en 4-årsregel for retten til fast jobb nå har blitt en 3- eller 4-årsregel avhengig av hvilken bokstav i arbeidsmiljølovens § 14-9 som ligger til grunn for ansettelsen. Her kan det være lett å trå feil, sier Schie-Veslum.

Må skille mellom bokstavene

Regelverket stiller krav om at arbeidsgivere i arbeidsavtalen presiserer grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Det er derfor viktig å kunne skille mellom bokstavene i arbeidsmiljølovens § 14-9.

- Det kan kanskje være lett å bruke den nye bokstav f ved midlertidige ansettelser, fordi det der ikke stilles noen krav til en særskilt begrunnelse. Samtidig pådrar man seg en karantenetid som kan skape problemer i etterkant, og ved bruk av denne bokstaven er det også begrensningene på hvor mange midlertidige ansatte man kan ha. I de tilfellene en midlertidig ansatt skal vikariere for en annen arbeidstaker, eller arbeidet er av midlertidig karakter, bør arbeidsgivere derfor bruke de «gamle» hjemlene for midlertidig ansettelse, er rådet fra Schie-Veslum.

Drøfting hvert år

Det representantene for fagbevegelsen mener mange arbeidsgivere bommer på, er imidlertid ikke det mest kompliserte.

I et intervju med NRK sier Øyvind Rongevær i LOs tillitsvalgtpanel at 4 av 10 i panelet rapporterer om at bedrifter bryter arbeidsmiljølovens krav til årlige drøftinger av bruken av midlertidig ansettelse med tillitsvalgte.

Infotjenesters jurist understreker at plikten til drøfting med tillitsvalgte ikke innebærer at de ansatte kan avgjøre hvilken ansettelsesform som skal benyttes.

- Formålet med bestemmelsen er ikke at drøftingen først og fremst skal fokusere på om bruken av midlertidige ansatte er lovlig, men heller belyse det faktiske grunnlaget for og nødvendigheten av de midlertidige ansettelsene. Det må imidlertid forventes at arbeidsgiver har en oversikt over og begrunnelse for de midlertidige ansettelsene i virksomheten, og dermed også har en holdning til lovligheten og nødvendigheten av disse. Det er ikke krav om at det oppnås enighet mellom partene, og således vil arbeidsgiver ha styringsrett med hensyn til valg av type ansettelse, sier Schie-Veslum.

Se video: 3 minutter om onboarding

 

 

Her kan du lese mer om Infotjenesters løsninger for onboarding