Chemring Nobel AS velger Simployer på HRM-systemer

Chemring Nobel AS velger Simployer på HRM-systemer

Løsningen til Chemring Nobel AS omfatter skybaserte løsninger for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, kompetanse, reise og utlegg, sykefravær og oppfølging av sykefravær samt personalhåndbok.

     

tirsdag 17. oktober 2017

- Vi ser frem til at Simployer skal effektivisere hverdagen til både ledere og ansatte ved å levere informasjon på en mer tilgjengelig og lik måte, gi tilgang til oppdatert lov og avtaleverk samt sikre nødvendig dokumentasjon om hver ansatt, sier HR Manager Anne Smith-Sivertsen. 

Om Chemring Nobel AS

Chemring Nobels visjon er å være en ledende global produsent av spesialiserte, energirike materialer for militær og sivil bruk. Våre produkter spenner fra sprengstoff til rakettdrivstoff.

Vi har et grunnleggende, kontinuerlig fokus på sikkerhet og kvalitet. Derfor kan vi levere produkter med fremragende ytelse til alle våre kunder både nasjonalt og internasjonalt.

Vi tilbyr gode løsninger for våre kunder basert på vår nøkkelkompetanse innen:

  • Energirike materialer
  • Høy pålitelighet og sikkerhet
  • Produksjon

Chemring Nobel er lokalisert i Sætre i Buskerud. Organisasjonen på vel 120 ansatte leverer produkter som er et resultat av 150 års erfaring med produksjon og innovasjon av energirike materialer.  Historien begynte med Alfred Nobel i 1865 og Chemring Nobel ble dannet da Chemring Group i 2007 overtok virksomheten som ledd i sin strategi for å styrke satsingen innenfor energirike materialer og produksjon av komponenter som inneholder energirike materialer.Ny i HR-Rollen