Det finnes alternativer til permittering

Rådgiver Berit Stokstad mener noen bedrifter går i fella når de svarer på krisetilstander med massepermittering.

     

- For mange vil permittering være en god løsning, men det finnes faktisk andre muligheter som bør vurderes før det iverksettes permitteringer, sier rådgiver Berit Stokstad i Infotjenester.

Før jul kom de første varslene om krise i deler av norsk næringsliv da flere eksportbedrifter sendte ut permitteringsvarsler til sine ansatte. Ved utgangen av desember var det registrert 6479 helt eller delvis permitterte i Norge. Det er langt unna finanskrisen i 2009 da det på det meste var 18245 permitterte. Men på de to ukene som har gått siden NAV kom med sin siste arbeidsmarkedsanalyse, har mange nye bedrifter sett seg nødt til å permittere en rekke arbeidstakere på grunn av manglende ordrer.

- Det arbeidsgivere ofte ikke tenker på, er at permittering er en løsning som bare kan brukes i en kort periode, samtidig som det er en stor risiko for at dyktige arbeidstakere som er permittert, finner seg en annen arbeidsgiver, sier Stokstad.

Permitteringsreglene skjerpet
Fra 1. januar innskrenket regjeringen permitteringsreglene, og arbeidsgivere kan nå kun permittere ansatte i inntil 30 uker i løpet av en periode på halvannet år.

- Hvis bedriften ikke tror at ordretilgangen vil øke i løpet av den nærmeste fremtiden, så kan det være smartere med en oppsigelse av noen ansatte enn permittering av mange, sier Stokstad.

Bakgrunnen for dette er at arbeidsgiver nå må betale en lønnspliktperiode på 10 arbeidsdager for hver arbeidstaker som permitteres. Dersom ordreinngangen ikke tar seg opp slik at arbeidsgiver senere må gjennomføre oppsigelser, må det på vanlig måte betales lønn i hele arbeidstakers oppsigelsestid – for eksempel tre måneder. I slike tilfeller blir dermed totalkostnaden høyere for arbeidsgiver enn om det hadde vært benyttet oppsigelser med en gang.

I vurderingen av om det skal benyttes permittering bør arbeidsgiver også tenke gjennom risikoen for å miste kvalifisert arbeidskraft. Bakgrunnen for dette er at en arbeidstaker som er permittert, kan si opp arbeidsforholdet sitt med en oppsigelsesfrist på 14 dager, selv om den avtalte oppsigelsesfristen for eksempel er tre måneder. Dette gjelder selv om arbeidsgiver bare ønsker å benytte permittering i en kort periode.

Flere alternativer
I tillegg til oppsigelser peker rådgiver Berit Stokstad på flere andre mulige virkemidler for en bedrift som opplever at behovet for arbeidskraft reduseres på grunn av konjunktursvingninger.

- Pålagt ferie: - Etter ferieloven kan arbeidsgiver i stor utstrekning bestemme tidspunktet for avvikling av ferie. Ferieavikling vil være et godt virkemiddel der det er sannsynlig at ordrenedgangen er kortvarig. Når ordretilgangen igjen øker, vil bedriften ha mer tilgang på arbeidskraft fordi ferien i hovedsak er avviklet.
- Redusert stillingsbrøk for alle ansatte: - Istedenfor å permittere en del av de ansatte, kan man forsøke å komme frem til en løsning der alle ansatte i bedriften i en nærmere angitt periode reduserer sin stilling fra for eksempel 100 til 80 prosent.
- Redusert lønn for alle ansatte: - Hvis alle går med på å redusere lønnen sin med for eksempel 10 prosent, vil det redusere kostnadene betraktelig. Slike tiltak der mange tar en «liten» økonomisk belastning, vil også ha en bedre sosial innretning enn der noen få må ta hele belastningen.
- Opplæringstiltak: - Dersom bedriften tror at perioden med redusert aktivitet vil være kortvarig, kan perioden kanskje brukes til å gjennomføre opplæringstiltak i stedet for å betale lønnspliktperioden på ti arbeidsdager uten å få noe igjen for denne.

Til tross for en rekke andre alternativer, ser det ut til at permittering er det mest vanlige valget blant bedrifter i Norge som opplever svikt i ordreinngangen.

- De kommer i en situasjon de ofte ikke har forutsett og plutselig er ordretilgangen betydelig redusert. Da handler det om å få tilpasset antall ansatte til den arbeidsmengden som er. I slike situasjoner fremstår ofte permitteringer som det raskeste og viktigste alternativet. Men av og til er det andre løsninger som på lengre sikt vil fungere bedre, understreker Stokstad.

I Faghjelp Personal finner du forklaringer til regelverket rundt oppsigelser, og du kan kontakte våre rådgivere for å stille spørsmål. Prøv gratis i 3 dager. Ny i HR-Rollen