Dette må du tenke på ved endring av permittering
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum sier det er mye å tenke på dersom en permittering skal utvides eller endres.

Dette må du tenke på ved endring av permittering

Hva som er skrevet i varselet til de ansatte er viktig å ta hensyn til når arbeidsgiver vil forlenge permitteringsperioden.

     

Mange arbeidsgivere har de siste månedene permittert ansatte, og i noen tilfeller går permitteringene ut i disse dager.

I etterkant av den store permitteringsbølgen i mars, har regjeringen ved flere anledninger utvidet muligheten til å permittere. Hvis regjeringens siste forslag til endring blir vedtatt i Stortinget, bli det fra 1. november mulig å permittere ansatte i 52 uker.  

– Hva som er skrevet i varselet til de ansatte, og om varslet har kommet tidsnok, vil ha betydning for hva som må gjøres når permitteringen skal forlenges, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

Hun understreker at fremgangsmåten ved permittering ikke er lovregulert, men ofte følger av tariffavtaler. Virksomheter som er bundet tariffavtale, må derfor alltid sjekke denne.

Permittering til en bestemt dato

Simployers jurist sier at dersom permitteringen er gitt frem til en bestemt dato, bør man ha en ny drøftelse med tillitsvalgte og deretter et nytt varsel om forlengelse.

– Det blir likevel ingen ny arbeidsgiverperiode om det varsles i tide. Utløper permitteringsperioden uten at arbeidsgiver har gjort noe, så må det eventuelt en ny runde med drøfting, varsel og arbeidsgiverperiode, sier Camilla Schie-Veslum.

Permittering inntil videre

Enkelte arbeidsgivere har imidlertid varslet ansatte om at de er permittert «inntil videre», eller «i første omgang frem til..». I slike situasjoner er det ikke nødvendig å varsle på nytt.

– For ansatte som er permittert uten at det er presisert når permitteringen opphører, vil man ha anledning til å permittere videre inntil grensene, som nå altså er foreslått utvidet til 52 uker. I slike tilfeller er det mulig å forlenge permitteringen uten ny drøftelse, nytt varsel og ny arbeidsgiverperiode, sier Schie-Veslum.

Det er imidlertid viktig å orientere arbeidstakerne om forlengelse innen den aktuelle datoen, ellers utløper permitteringen.

– Hvis perioden utløper uten forlengelse av permittering, og det da er ønskelig med en ny permitteringsrunde, så må det en ny drøftelse, nytt varsel og ny arbeidsgiverperiode.

Endret permitteringsgrad

Dersom forutsetningene for å permittere ansatte har endret seg, slik at det blir behov for å endre permitteringsgraden til de ansatte, blir det heller ikke ny arbeidsgiverperiode.

– Dersom det for eksempel er behov for at en ansatt som er helt permittert jobber noen dager i uken, legger vi til grunn at dette kan gjøres uten at det må betales lønn i en ny arbeidsgiverperiode. Det gjelder også dersom permitteringsgraden må økes, men når permitteringsgraden økes må det likevel drøftes med tillitsvalgte og sendes et nytt varsel, sier Schie-Veslum.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!Last ned gratis e-bok: Ebok Kutt sykefraværet - spar penger og bygg frisk kultur