Disse endingene gjelder fra 1. juli

Disse endingene gjelder fra 1. juli

Mange lov- og forskriftsendringer trer som regel i kraft 1. juli og 1. januar. Her er oversikten over regelendringer 1. juli på områdene Simployers juridiske rådgivere dekker.

     

2020 har startet spesielt, også når det gjelder regelverket arbeidslivet må forholde seg til. På grunn av koronakrisen har det kommet mange regelendringer, ikke minst på permitteringsområdet og regelverket knyttet til sykepenger og omsorgspenger.

Disse har vi oppsummert i egne artikler her og her.

Regelendringer 1. juli 2020

Her har Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgivere oppsummert regelverket som endres fra 1. juli.

  • Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering øker fra 2 til 10 dager med virkning fra 1. september
    • En arbeidstaker som permitteres fra og med 1. september vil få lønn fra arbeidsgiver i en arbeidsgiverperiode på 10 arbeidsdager. Etter denne lønnspliktperioden vil arbeidstaker kunne få dagpenger fra NAV så lenge vilkårene for denne stønaden er oppfylt.
  • Ordningen med lønnskompensasjon fra NAV på 18 dager oppheves 31. august
  • Permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget ut oktober 
  • Ny lov åpner for at bedrifter kan få økonomisk tilskudd dersom de tar permitterte tilbake i jobb
  • Forskriftsending om nullstilling av syke barn-dager.
  • Merverdiavgiftsfritak for dybdejournalistikk
  • Omsetning av ufortollede kjøretøy til bruk på ambassader og konsulater er avgiftsfritt (endring fra 23. juni 2020)
  • Startavskrivning på 10% i saldogruppe d (endring fra 23. juni 2020)