Dyrt å ta i bruk ekstra permittering
Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa. Foto: Per-Kr. Aasen

Dyrt å ta i bruk ekstra permittering

Fra 1. juli er det anledning til å permittere ansatte 19 uker ekstra. For bedrifter som må starte en ny permitteringsperiode etter å ha brukt opp den gamle kvoten på 30 uker blir det imidlertid dyrt.

     

fredag 24. juni 2016 Knut Arild Vold

Fra 1. juli 2016 har arbeidsgivere anledning til å permittere 19 uker ekstra uten å betale lønn til arbeidstakerne, i tillegg til de 30 ukene det har vært anledning til å permittere til nå.

Etter det nye regelverket kan arbeidsgivere gjennomføre en permitteringsperiode på denne måten:

- 14 dager permitteringsvarsel
- 10 arbeidsdager med lønnsplikt for arbeidsgiver
- 30 uker permittering uten lønn
- 5 arbeidsdager med lønnsplikt for arbeidsgiver
- 19 uker permittering uten lønn

10 dager lønn ved ny permittering

Denne uken kom den nye forskriften om lønnsplikt under permittering som gjelder fra 1. juli 2016.

Etter både gammelt og nytt regelverk blir det en ny lønnspliktperiode på 10 dager dersom det iverksettes en ny permittering etter et opphold i permitteringstiden på mer enn 6 uker.

- Dersom bedriften for eksempel får en ny kontrakt og henter de ansatte tilbake på jobb etter 15 ukers permittering, blir det 10 nye lønnspliktdager dersom bedriften etter mer enn 6 uker med arbeid ønsker å bruke resten av kvoten, sier Gauslaa.

Har vært usikkerhet

- Frem til nå har det vært usikkert hvor mange lønnspliktdager det blir når en arbeidsgiver som innenfor de siste 18 månedene har permittert arbeidstakere i 30 uker, og så har hatt arbeidstaker i jobb i mer enn 6 uker, ønsker å permittere på nytt etter det nye regelverket etter 1. juli, sier Gauslaa.

Usikkerheten har knyttet seg til hvorvidt arbeidsgiver da både må betale lønn i 10 dager fordi det iverksettes en ny permittering og i tillegg må betale 5 lønnspliktdager for å kunne benytte de ekstra 19 ukene.

15 dager med lønnsplikt

Etter å ha lest forskriften og forarbeidene til det nye lovverket har Infotjenesters jurister konkludert med at det blir 15 lønnspliktdager dersom ny permittering og oppstart av bruk av de 19 nye permitteringsukene faller sammen.

Hans Gjermund Gauslaa sier at Infotjenester har fått bekreftet denne måten å forstå det nye regelverket på av Arbeids- og sosialdepartementet.

- Hvis arbeidsgiver hadde hatt en uke igjen av de første 30 permitteringsukene og skulle iverksatt en ny permittering 1. juli ville det først blitt 10 nye lønnspliktdager fordi det da er en ny permittering. Etter en uke ville det blitt 5 nye lønnspliktdager for å kunne benytte de nye 19 ukene. Ut fra et slikt resonnement er det naturlig at det også blir 15 lønnspliktdager når ny permittering faller sammen med en situasjon der arbeidsgiver skal begynne å bruke de nye 19 permitteringsukene, sier Gauslaa.

I en nedbemanningsprosess er det viktig å ha god kjennskap til regelverket. Med Faghjelp Personal har du alltid oppdaterte forklaringer til regelverket, og kan kontakte våre rådgivere for å drøfte problemstillinger. Prøv gratis i 3 dager.