Én person bør følge opp vikarbyråene

Én person bør følge opp vikarbyråene

Med det nye vikarbyrådirektivet blir det enda viktigere at ett menneske i virksomheten har ansvar for å følge opp vikarbyråene.

     

mandag 21. januar 2013 Hans Gjermund Gauslaa

Vi anbefaler at kontakten med vikarbyråene løftes opp i virksomheten slik at det kun er én person som snakker med vikarbyråene.
Med de nye reglene om innsynsrett for vikarbyråer i hvilke lønnsforhold som gjelder i innleievirksomheten og innleievirksomhetenes innsynsrett i hvilke lønns- og arbeidsvilkår den innleide arbeidstakeren faktisk får fra vikarbyåret, har det blitt mer komplisert å leie ut og inn arbeidskraft i Norge.

Vi anbefaler at mellomledere som i dag har mulighet og ansvar for å ansette vikarer, ikke får det ansvaret lenger.

Årsaken til at vi gir det tipset er at virksomheten må sikre seg mot å gi ut mer opplysninger enn de må.
Dersom en mellomleder som ikke kjenner til reglene og rutinene godt nok, får beskjed om å dokumentere lønns og arbeidsvilkårene i avdelingen den innleide arbeidstakeren skal jobbe i, vil risikoen for at innleievirksomheten avslører mer enn nødvendig om virksomhetens lønnspolitikk være høyere enn om dette ansvaret er sentralisert i virksomheten.

Vikarbyrådirektivet vil garantert føre til at lederne i virksomheten deres må ta stilling til flere nye spørsmål. Selv om dere har en person i virksomheten som tar seg av kontakten med vikarbyråene, vil det ofte være mellomledere ute i virksomheten som står for den løpende oppfølgingen av de innleide vikarene.

Hvordan skal du sørge for at de vet hva de skal svare når vikarene kommer og spør om muligheter til å låne firmahytte eller rettigheter til ferie, fravær og andre permisjoner?

Med en elektronisk lederhåndbok fra Infotjenester sørger du for at lederne i virksomheten har kunnskap som sikrer lik og rettferdig behandling av ansatte. Den gir deg også en trinn for trinn-veiledning i korrekt oppfølging av ansatte.

Visste du at du kan kontakte Infotjenesters jurister for å drøfte slike problemstillinger? I det nettbaserte oppslagsverket Arbeidsmiljøloven finner du alltid oppdaterte forklaringer til gjeldende regelverk.

Prøv Faghjelp gratis i 3 dager og test selv.Gratis e-bok: Slik velger du riktig personalhåndbok