Endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringen har blitt enige med støttepartiene om de største endringene i arbeidsmiljøloven på 9 år.

     

Regjeringen har nå blitt enige med støttepartiene Venstre og KrF om en ny arbeidsmiljølov. Endringene i arbeidsmiljøloven skal behandles i Stortinget 24. mars.

Infotjenester holdet en direktesending på denne siden torsdag klokka 14; du kan se en reprise av sendingen øverst på siden.

I korthet går endringene ut på:

1) Adgangen til midlertidige ansettelser økes, inntil 12 måneder på generelt grunnlag. Det blir en kvote på 15% av arbeidstakerne, likevel minimum 1. Deretter 12 måneders karantene for samme type arbeid. For øvrig beholdes også dagens vilkår. Sammenhengende midlertidig ansettelse i mer enn 3 år gir fast ansettelse (i dag 4 år).

2) Det kan arbeides flere påfølgende søn- og helgedager, inntil 3 med fri den fjerde, (i dag fri hver tredje). Fortsatt skal hovedregelen være at man skal ha annenhver søn- og helgedag fri.

3) Grensene for overtid utvides.

4) Grensene for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden utvides, slik det kan avtales lengre vakter i turnus. Man skal imidlertid ikke jobbe mer totalt, men man kan jobbe mer konsentrert.

5) Beregningsbrøken for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet økes, fra 1/5 til 1/7.

6) Arbeidsmiljøloven aldersgrense heves fra 70 til 72 år.

7) Arbeidstilsynet får utvidet myndighet til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger.

8) Det åpnes for tariffavtale om unntak fra likebehandlingsprinsippet ved utleie av arbeidskraft, hvilket innebærer at vikarer kan lønnes lavere enn bedriftens egne ansatte.

9) Kollektiv søksmålsrett for fagforening ved innleie av arbeidskraft fjernes.

10) Strafferammene i arbeidsmiljøloven heves til bøter eller fengsel i inntil ett år, og fengsel i inntil 3 år for svært alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Klikk her for å melde deg på