Endringer i kodeoversikten

Skattedirektoratet har gjort endringer i kodeoversikten. Her finner du noen av endringene.

     

I forbindelse med lønns- og trekkoppgaven for 2011 er det gjort endringer i kodeoversikten. Det er nye skatteregler i forbindelse med pensjonsreformen og egen kode for utenlandske arbeidstakere som er medlemmer av norsk trygd, men ikke er skattepliktige til Norge.

Ny kode: 927-A Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig for person som er medlem av folketrygden.
Under denne koden skal det innberettes lønn og annen kontantgodtgjørelse til person som er medlem av den norske folketrygden, når inntekten ikke er skattepliktig til Norge.

Koden skal bare benyttes for lønn mv tilfølgende grupper:

• Grensegjengere som er skattemessig bosatt i Finland eller Sverige, for inntekt opptjent i Norge, jfr. protokollen til den nordiske skatteavtalen punkt VI.
• Utenlandske arbeidstakere som driver landtransport i to eller flere EØS-land. Koden skal bare benyttes for inntekt opptjent i utlandet. Inntekt opptjent i Norge innberettes i kode 111-A eller 129.
• Utenlandsk flypersonell som utfører arbeid i to eller flere EØS-land, når inntekten ikke kan beskattes i Norge. Inntekt som er skattepliktig i Norge innberettes i kode 111-A eller 129.
• Personer som er skattemessig bosatt i et annet nordisk land og som arbeider om bord i norskregistrerte fiskefartøyer.
• Personer som er skattemessig bosatt i et EØS-land utenfor Norden og som arbeider om bord i norskregistrerte fiskefartøyer. Koden skal bare brukes på inntekt opptjent utenfor norsk territorialfarvann. Inntekt opptjent i norsk territorialfarvann skal innberettes i kode 111-A eller 129.


Du kan prøve gratis og kjøpe et abonnement på Lønn Info her.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Prøv gratis i 3 dager.