Enklere HMS-regler, vanskeligere å sluntre unna

Enklere HMS-regler, vanskeligere å sluntre unna

Om fire måneder blir HMS-regelverket enklere, men det gir ingen snarveier for norske arbeidsgivere utover at man får bedre oversikt.

     

onsdag 5. september 2012

1. januar 2013 blir 47 HMS-forskrifter fjernet og erstattet av seks nye. Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp er positiv.

- Jeg tror at dette etter hvert vil oppleves som en reell forenkling. Det blir færre steder å slå opp, og man finner mer informasjon samlet på ett sted.

Regjeringens intensjon med å samle, slå sammen og sette forskriftene i sammenheng, er nettopp å gjøre det enklere for virksomheter, arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud, bedriftshelsetjenester m.fl. å få oversikt over pliktene og rettighetene de har etter arbeidsmiljøloven. (Les mer hos Arbeidstilsynet).

Ingen snarveier

Det legges altså til rette for bedre informasjon og økt forståelse – men det gis ingen snarveier i selve HMS-arbeidet.

- Noen later til å tro at også gjennomføringen av HMS-arbeidet blir enklere med færre forskrifter fra 1. januar. Det er slett ikke tilfelle, sier Sandtorp.

- Forenklingen ligger i hvordan innholdet i regelverket er strukturert. Kravene i arbeidsmiljøloven er de samme som før, og skal etterfølges som før. Satt på spissen kan man si at ansvaret for å gjennomføre godt HMS-arbeid faktisk blir større fra 1. januar. Med et enklere tilgjengelig regelverk har man nemlig enda færre unnskyldninger for ikke å jobbe skikkelig med HMS.

Et sted å samle HMS-arbeidet

Infotjenester har helt siden 1985 hjulpet norske arbeidsgivere med å gjøre regelverket forståelig og enklere å etterfølge. Struktur, tilgjengelig og brukervennlighet er viktige faktorer når alle ansatte i en virksomhet, ofte med ulike roller, skal ha tilgang til riktig og oppdatert informasjon.

- Vi har gjennom mange år levert nettbaserte HMS-håndbøker som gjør det enklere for arbeidsgivere å holde oversikt over hvilke krav som er aktuelle for deres virksomhet, følge regelverket og – det aller viktigste - jobbe systematisk med HMS.

- At regelverket nå blir lettere å finne fram i er veldig bra, men man må ikke tro at jobben gjør seg selv av den grunn. En elektronisk HMS-håndbok vil imidlertid gjøre det praktiske rundt HMS enklere, sier Sandtorp.

Få oversikt i HMS-arbeidet

Med en HMS-håndbok får ansatte, ledere og vernetjeneste en samlet oversikt over lovverk, målsettinger, roller og rutiner for virksomhetens HMS. Les mer om HMS-håndbok fra Infotjenester.