Erstatning ved forsinket fly på jobbreise
Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Erstatning ved forsinket fly på jobbreise

Ved flyforsinkelser eller kanseleringer kan passasjeren ha krav på flere tusen kroner i erstatning fra flyselskapet. Hvem skal ha denne kompensasjonen ved jobbreiser?

     

Flyforsinkelser har vært et gjentakende tema de siste årene. Mange har opplevd å sitte mange timer på flyplassen og vente på forsinkede fly.

Når flyet er forsinket, kan passasjerene etter EØS-regler ha krav på mellom 250 og 600 euro i kompensasjon, eventuelt dekning av forpleining. Hvilken kompensasjon den reisende har krav på avhenger av lengden på reisen, hvor stor forsinkelsen er og hva den skyldes, skriver Forbrukerrådet på sine nettsider.

Den ansatte skal ha erstatningen

Spørsmålet som ble tatt opp i Infotjenesters fagforum nylig, er hvem som skal ha denne erstatningen dersom en ansatt er på jobbreise når forsinkelsen eller innstillingen oppstår.  

- Slike erstatninger er en form for ulempeerstatning til den reisende, og kan på en måte sammenlignes med utbetalinger fra en reiseforsikring. Dette anses ikke som noen fordel vunnet ved arbeid.  Beløpet tilfaller derfor den reisende, og det oppstår ingen skatteplikt, trekkplikt, avgiftsplikt eller innrapporteringsplikt, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Han understreker at dersom det er arbeidsgiver som utbetaler ut kompensasjon til den ansatte på grunn av ulempene den ansatte får av forsinkelsen, så vil denne kompensasjonen være skattepliktig.

Måltidstrekk ved kost

Ved forsinkelser på mer enn 2 timer kan passasjeren også ha krav på å få dekket mat.

- Dersom kompensasjonen gis i form av fritt måltid som er fullverdig frokost, lunsj eller middag skal arbeidstaker gjennomføre måltidstrekk i dietten. Dersom kompensasjonen for mat gis i form av penger eller bonger, skal det ikke gjøres måltidstrekk, og denne kompensasjonen er heller ikke skattepliktige for den ansatte, sier Elvestad.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg