Fant feil hos 80 prosent av bedriftene

Fant feil hos 80 prosent av bedriftene

Mangelfulle arbeidsavtaler og brudd på reglene for overtidsbetaling var de viktigste funnene i Arbeidstilsynets store tilsynskampanje i fjor. Både store og små virksomheter gjør feil.

     

Arbeidstilsynet hadde i fjor en stor tilsynsaksjon rettet mot overnattings- og serveringsbransjen. Over 2000 tilsyn er gjennomført, og av disse har 80 prosent fått en reaksjon.

Nasjonal prosjektleder for satsingen, Trine E. Hammer, sier til Infotjenester at de særlig finner feil knyttet til mangelfulle arbeidsavtaler, brudd på reglene om overtidsbetaling og brudd på arbeidstidsreglene.

Skuffet over resultatet

Hun er ikke er overrasket over at de finner mange feil ved tilsyn i denne bransjen.

- Det er jo en grunn til at vi har valgt å ha en stor satsing inn mot nettopp denne bransjen, og det er fordi vi antok at det ville være store utfordringer der. Tallene viser samtidig at vi har vært på de riktige stedene og foretatt kontroller.

- Er det skuffende at dere finner feil hos 80 prosent av de kontrollerte virksomhetene?

- Ja, det er klart at det er skuffende. Man skulle tro at arbeidsgivere satt seg litt mer inn i reglene for å drive en virksomhet.

Også store arbeidsplasser gjør grove feil

På spørsmål om det i hovedsak er de små arbeidsgiverne som gjør de største feilene, sier Hammer at de også finner vesentlige feil hos de store.

- Noen av de groveste bruddene på arbeidstidsbestemmelsene har vi funnet hos hoteller, som er store arbeidsplasser. De har gjerne systemene på plass, men det er mangel på opplæring og praktisk gjennomføring.

Arbeidstilsynet har i tilsynsaksjonene sett eksempler på at ansatte har jobbet helt opp mot 17-18 timers arbeidsdager flere dager i strekk.

Mangelfulle arbeidsavtaler

Tilsynsaksjonen viser at de aller fleste arbeidstakere har en arbeidsavtale, men at det ofte er mangler ved avtalen. Trine E. Hammer sier de både ser manglende kunnskap og bevisste feil.

- Det er veldig mange mangelfulle arbeidsavtaler. Mange kjenner nok ikke til hva arbeidsmiljøloven sier om hva som skal stå i en arbeidskontrakt, og hvor nøyaktig det skal være. For eksempel holder det ikke å skrive at det skal jobbes ca. 30 timer uka; det skal stå presisert når du skal jobbe og når du skal ha fri. Det er arbeidsgivers hele og fulle ansvar at arbeidsavtalene er korrekt utfylt i henhold til loven, sier hun.

Like stor satsing i år

Arbeidstilsynet varsler like mange kontroller i år, som de hadde i fjor. Det betyr at det blir 2000 tilsyn også i år, med ekstra tilstedeværelse i høysesongene; vinter, påske, sommer og jul.

Vil det bli like dårlige resultater i 2016?

- Nei, jeg tror ikke det. Mange virksomheter har nok fått med seg at vi er ute, og vi er også ute og informerer om regelverket så ofte vi kan. Vi regner samtidig med at virksomheter som har fått en reaksjon etter tilsyn retter feilene, sier Hammer.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!