Feriepenger med skattetrekk

I juni får mange feriepenger på konto, og det uten skattetrekk. Utbetalingen fra arbeidsgiver er imidlertid ikke alltid trekkfri.

     

Her er den vanligste måten å utbetale feriepenger på:
Feriepengene utbetales i juni uansett når i året ferien tas ut.
Arbeidstaker har månedslønn og avtalefestede feriepenger for 5 uker ferie.
Dette utgjør 30 såkalte virkedager, mens man regner 26 virkedager i en vanlig måned.
Lønn for juni holdes tilbake, dette utgjør 26 virkedager.
Siden ferien er mer enn en måned, må det trekkes ytterligere for differansen, som utgjør 4/26-deler.

Eksempel
Forutsetninger: 35.000 kr i månedslønn og 397.000 kr i feriepengegrunnlag
12 % feriepenger = 47.640 kr
- 4/26 av månedslønn = 5.384 kr
= Trekkfri utbetaling = 42.256 kr

Noen utbetaler heller vanlig måneds-lønn på 35.000 kr med "ferie-pengetillegg" på 7.256 kr. Hele beløpet på 42.256 kr er uansett trekkfritt. Også løpende naturalytelser som fri bil blir trekkfri denne md.

Derimot er det ikke trekkfritak i disse tilfellene:
• Feriepengene utbetales ikke i ferieåret
• 2,3 % ekstra feriepenger til ansatte over 60 år
• Vanlig lønn til arbeidstaker som begynte i løpet av fjoråret
• Feriepenger som utbetales i opptjeningsåret grunnet fratreden
• Ansatt i ferieåret, får derfor vanlig lønn med skattetrekk

PS! Hvis man ikke jobbet hos arbeidsgiver hele fjoråret, får man ofte lønn utbetalt i juni, og lønnen kan det ikke gis trekkfritak for. Skattekortet er basert på at årets skatt trekkes inn på 10,5 måneder - med trekkfritak i avregningsmåneden for feriepenger og halvt trekk før jul. For å få korrekt forskuddstrekk, må arbeidstakeren be skattekontoret om nytt, korrigert skattekort. Gjøres ikke dette, vil den ansatte sannsynligvis få igjen penger ved skatteoppgjøret.

Tall i denne saken er hentet fra oppslagsverket Lønn Info.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.