Feriepenger til utenlandsk arbeidstaker med kildeskatt
Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad

Feriepenger til utenlandsk arbeidstaker med kildeskatt

Reglene om trekkfritak for feriepenger gjelder ikke for arbeidstakere med kildeskatt på lønn.

     

Det samme gjelder reglene om halvt trekk i lønn før jul. Skattekortet for arbeidstakere med kildeskatt er basert på trekk i 12 måneder.

Feriepenger som utbetales i 2019 til arbeidstaker med skattekort med kildeskatt skal arbeidsgiver trekke skatt av. Dette gjelder selv om arbeidstaker hadde ordinært skattekort i 2018 når feriepengene ble opptjent.

Utenlandsk arbeidstaker med midlertidig arbeidsopphold i Norge får utstedt slikt skattekort når de søker om skattekort, med mindre de selv søker om ordinært skattekort.

Arbeidsgiver som innhenter skattekort for arbeidstaker med slikt skattekort får informasjon om at det skal trekkes skatt i 12 måneder. Skattekortet er merket med «KildeskattPaaLoenn».

Arbeidsgiver skal i slike tilfeller ikke gå tilbake å korrigere skattetrekket som er foretatt.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstakerLast ned gratis fristkalender for 2020