Feriepenger ved streik eller permittering
TRE ALTERNATIVER: Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier arbeidsgivere har tre alternativer for feriepengeutbetaling ved streik eller permittering. Foto: Per-Kr. Aasen

Feriepenger ved streik eller permittering

Mange bedrifter betaler ut feriepenger og trekker lønn for ferien i juni. Ved streik eller permitteringer er det ikke nødvendigvis lønn å trekke av.

     

Ferien står for døren og mange arbeidstakere venter på å få utbetalt feriepengene. Svært mange arbeidsgivere utbetaler opptjente feriepenger til arbeidstakere med månedslønn i juni. Samtidig som feriepengene utbetales gjennomføres lønnstrekket for feriedagene, slik at arbeidstaker kan avvikle ferien med lønn resten av året.

Tre muligheter

Når arbeidstakerne er i streik eller er permittert, er det ikke nødvendigvis opptjent lønn i juni. Da er det heller ikke noe å trekke lønnen for ferieperioden av. Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier arbeidsgiver i slike situasjoner har tre muligheter.

- Den ene er at lønnen for ferien trekkes direkte av feriepengene i juni. Den andre muligheten er å betale ut feriepengene trekkfritt i juni og så avtale å gjøre lønnstrekket for ferien en annen måned, for eksempel i juli. Den tredje muligheten er å vente med å utbetale feriepengene til ferien faktisk avvikles og ta lønnstrekket for ferien samtidig, sier Gauslaa.

Må avtale med arbeidstakerne

Gauslaa understreker at arbeidsgiver ikke står fritt til å velge mellom disse metodene uten å avtale med arbeidstakerne.

- Et lønnstrekk i feriepengene for en periode på 5 uker vil bety at arbeidstaker nesten ikke får noe utbetalt i juni. Et slikt trekk kan ikke arbeidsgiver gjennomføre med mindre dette er avtalt med arbeidstaker. Å betale ut feriepenger i stedet for lønn når ferien faktisk avvikles er imidlertid et valg arbeidsgiver kan ta, sier Gauslaa.

Ikke lønn for deler av måneden

Utfordringen knyttet til utbetaling av feriepenger oppstår også der arbeidstaker er permittert uten lønn eller er i streik i deler av juni.

- Hvis arbeidstakeren for eksempel har rett på 2 uker lønn i juni, må trekk for de resterende 3 ukene av en 5 ukers ferie tas i feriepengene dersom dette skal gjennomføres i juni. Et slikt trekk kan heller ikke arbeidsgiver gjennomføre med mindre dette er avtalt med arbeidstaker, sier Gauslaa.

Husk å trekke for avviklet ferie

Dersom alle feriepengene utbetales i juni selv om arbeidstaker er permittert eller i streik deler av juni, uten at det gjøres noe ekstra trekk i feriepengene, vil arbeidstaker ha noen feriedager til gode med lønn og noen feriedager uten lønn.

- Hvor mange dager som vil være med lønn og hvor mange som vil være uten lønn, vil være avhengig av hvor stor del av juni som arbeidstaker er permittert uten lønn eller i streik. Dersom arbeidstaker er i streik 1 uke i juni og feriepengeutbetalingen ikke korrigeres, vil arbeidstaker ha 4 uker ferie med lønn og 1 uke uten lønn. Arbeidstaker vil da måtte trekkes i lønn når den siste ferieuken avvikles, sier Gauslaa.