FHI ber om flere syke-barn-dager
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm sier de fleste foreldre til sammen har fire uker de kan være hjemme med syke barn eller barn med symptomer i høst.

FHI ber om flere syke-barn-dager

Folkehelseinstituttet er redd for at foreldre sender barn med forkjølelsessymptomer til skole og barnehage, og ber om at ordningen med syke-barn-dager utvides på nytt.

     

I forbindelse med koronautbruddet og nedstengningen av skoler og barnehager i vår, fikk foreldre en ubegrenset rett til å bruke syke barn-dager for å være hjemme med barna.

Fra i sommer er ordningen strammet inn igjen, slik at alle foreldre nå har et helt års kvote som kan brukes fra 1. juli og ut året.

— Det betyr at arbeidstakere med ett eller to barn under 13 år har 10 syke barn-dager hver, som kan brukes mellom 1. juli og nyttår. Ansatte med tre eller flere barn har 15 dager hver. I praksis betyr det at de fleste foreldre tilsammen har mulighet til å være hjemme i minst fire uker med barn med sykdom eller symptomer i høst, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Vil ikke ha syke barn på skolen

Folkehelseinstituttet skriver i sin risikorapport fra 14. august at barn med symptomer kan smitte andre, selv om smitte mellom barn er sjelden. De ønsker fortsatt at barn med milde symptomer holder seg hjemme.

– For at smitte i barnehager og skoler skal holdes under kontroll, må fortsatt barn og elever holde seg hjemme selv ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Dette kan føre til mye fravær for foreldre som må være hjemme med syke barn når sesongen for andre luftveisinfeksjoner begynner utpå høsten, heter det i rapporten.

Utvidet ordning bør vurderes

Konklusjonen fra Folkehelseinstituttet er at antallet syke-barn-dager, eller dager med omsorgspenger, bør vurderes utvidet.

– Det bør vurderes å utvide antallet omsorgsdager for foreldre, slik at de faktisk kan være hjemme med syke barn nå som barnehager og skoler vil ha lavere terskel for å utestenge barn, skriver Folkehelseinstituttet. 

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!Nyhetsbrev