Fleksibilitet fremfor økt lønn

En undersøkelse gjennomført av Cisco viser at to av tre velger lavere lønn til fordel for en fleksibel arbeidsdag.

     

Administrerende direktør i Cisco Norge, Jørgen Myrland, mener at dette er en dobbel gevinst for arbeidsgiverne. På en side har man mulighet til å jobbe til andre tider enn klokka 8 til 16, samtidig beholder man kompentanse.
- Det betaler seg over tid, kanskje ved at du slipper å betale folk så mye fordi de prioriterer fleksibilitet. Men den det viktigste er at du beholder kompetansen. I Cisco har vi hatt disse mulighetene i 15 år, og vi har en utrolig lav turnover, sier Myrland til E24.

Skille viskes ut
Undersøkelsen, som er gjennomført blant 2.600 personer i 13 land, viser også at ansatte forventer å få tilgang til sosiale medier i arbeidstiden. Det viser i følge Myrland, at skillet mellom jobb og privatliv er i ferd med å viskes ut. Ansatte sjekker sin private profil på Facebook og bruker underholdningstjenester på arbeidsgivers utstyr både hjemme eller på jobb.

Jobber mer
Noen sjefer frykter at effektiviteten faller, men undersøkelse viser at tre av fem mener de er like effektive på som utenfor kontoret. Undersøkelsen viser også at nesten halvparten av de spurte sier de jobber to til tre timer ekstra per dag, dersom de har tilgang til jobben hjemmefra eller utenfor kontoret.
- Medarbeiderne jobber mer når de har full fleksibilitet. Du må passe på at de ikke jobber seg halvt i hjel, at de blir "workaholics". Det er faktisk en langt større utfordring enn at folk jobber for lite, sier Myrland til E24.

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.