Vil forby e-post utenfor arbeidstiden
ULOVLIG EPOST: Franske myndigheter vil lovfeste retten til å ikke sjekke jobbrelatert epost utenfor arbeidstid. I Norge har arbeidstakerne allerede ganske gode rettigheter.

Vil forby e-post utenfor arbeidstiden

Franske myndigheter vil lovfeste retten til ikke å sjekke jobbrelatert e-post utenfor arbeidstiden. Norske arbeidstakere har allerede rett til å koble fra, sier Infotjenesters arbeidsrettsekspert.

     

Franske myndigheter har fått mye oppmerksomhet over hele verden for sitt forslag om å ta arbeidstakernes rett til å la være å svare på e-post utenfor arbeidstiden inn i arbeidsmiljøloven.

Dersom loven blir vedtatt, vil bedrifter måtte sette opp timer på kveld og i helgene der ansatte ikke kan sende eller svare på e-post, skriver BBC ifølge E24. Bakgrunnen er et ønske om å redusere stresset arbeidstakere opplever ved alltid å være oppkoblet.

– Alle de vitenskapelige studiene viser at det er mye mer arbeidsrelatert stress i dag enn tidligere, og at stresset er konstant, sier parlamentsmedlem Benoit Hamon for det sosialistiske regjeringspartiet i Frankrike til BBC.

Kan ikke kreve

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier norske arbeidstakere allerede er godt beskyttet av lovverket, dersom de ønsker å koble ut e-post og SMS utenfor arbeidstiden.

- Arbeidsgiver kan ikke kreve at arbeidstaker skal være tilgjengelig på fritiden, og kan derfor ikke kreve at arbeidstakerne følger med på og besvarer e-post eller SMS utenfor arbeidstiden. Arbeidsmiljøloven har dessuten bestemmelser om at nattarbeid og søndagsarbeid bare kan utføres der arbeidets art gjør det nødvendig. I den grad det å svare på en e-post eller tekstmelding må sees på som å utføre arbeid for arbeidsgiver, så skal det som hovedregel ikke gjøres mellom klokka 21 og 06 eller på søn- og helligdager, sier Gauslaa.

Unntak for ledende stillinger

Infotjenesters arbeidsrettsjurist understreker at det vil være noen spesielle, sentrale og overordnede stillinger hvor det kan være brudd på pliktene i arbeidsforholdet å unnlate å svare på e-post og SMS utenfor arbeidstiden.

- Slike ledende og særlig uavhengige stillinger er også unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og begrensningene i loven, blant annet knyttet til natt- og søndagsarbeid, gjelder dermed ikke. For øvrig er nok hovedutfordringen med hensyn til e-post og SMS utenfor arbeidstid at noen arbeidsgivere har en forventning om at arbeidstaker er tilgjengelig. I og med at de fleste arbeidstakere i praksis er tilgjengelige gjennom sine smarttelefoner, nettbrett mv, vil ofte arbeidstaker besvare henvendelser som kommer etter at arbeidsdagen er avsluttet, sier Gauslaa.

Vaktordninger

Hans Gjermund Gauslaa sier det ikke finnes regelverk som gir arbeidstakerne rett til lønn for tiden de bruker på å besvare e-poster og tekstmeldinger når de ikke er på jobb.

- Det nærmeste vi kommer formelle regler er arbeidsmiljølovens regler om beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet. Ved beredskapsvakt kan arbeidstaker forlate arbeidsstedet, men vedkommende må være klar til å gjøre arbeid dersom «noe skjer». Etter arbeidsmiljøloven skal som hovedregel 1/7 av vakttiden regnes med som alminnelig arbeidstid.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Klikk her for å melde deg på