NHO: - Forenklingen fungerer

Næringsministeren får skryt etter at det har blitt både enklere og rimeligere å starte norske aksjeselskap.

     

torsdag 16. februar 2012

Tall NHO har hentet inn fra Brønnøysundregistrene viser at det har vært en kraftig nedgang i etableringen av Norskregistrert Utenlandsk Selskap, såkalte NUF-er, de fire siste månedene. Antall etableringer er faktisk halvert mot fjoråret.

- Det er to årsaker til det. Det ene er at revisjonsplikten er fjernet for små aksjeselskaper fra mai 2011. Det andre er at krav til aksjekapital er redusert fra 100.000 til 30.000 kroner fra 2012, sier avdelingsdirektør Ingebjørg Hart i NHO til Dagens Næringsliv.

Også etableringen av AS synker
Dermed gir hun æren av nedgangen i antall NUF til næringsminister Trond Giske, som står bak forenklingstiltakene Hart nevner.

Samtidig med at antall etableringer av NUF-er har gått ned, har også antall etableringer av norske aksjeselskap utviklet seg negativt de siste månedene. NHO avfeier derimot at nedgangen i NUF-er skyldes færre etableringer generelt.

- Vi har sett på forholdstallene, og nedgangen i NUF-er er betydelig. Når vi i tillegg vet at nesten halvparten av dem som har mulighet til å ikke ha revisor har valgt å fravelge det, så vet vi at det har betydning. Dette må ha en sammenheng, slår Hart i NHO fast.

Hvorfor er redusert aksjekapitalkrav så viktig?
- Den kapitalen man legger inn som aksjekapital blir bundet i selskapet. For mange vil dette være nødvendig uansett, men for mange selskaper vil ikke kapital være nødvendig i det hele tatt. For eksempel kan det være det nok med en pc og et godt hode for å drive et konsulentselskap. Aksjekapitalkravet hever terskelen for å etablere virksomhet som aksjeselskap, sier Hart til Dagens Næringsliv.

80 nye krav
Men selv om NHO er fornøyde med de forenklingene som har skjedd, har de levert en katalog til regjeringen med 80 flere forslag til forenklinger.

- Tiltaket jeg vil si topper den listen, er å redusere oppbevaringsplikt for regnskapsmateriale fra ti til fem år, sier Hart.

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.