Ferie på forskudd

Ferie på forskudd

Ansatte som ønsker seg en juleferie selv om årets feriedager er brukt opp, kan be om å få ta ut noen av neste års feriedager på forskudd.

     

De aller fleste norske arbeidstakere har i dag 5 ukers ferie, eller 6 uker dersom man er over 60 år. 4 uker og 1 dag er lovfestet gjennom ferieloven, resten er avtalefestet.

Hvis man har brukt opp denne ferien, og likevel for eksempel ønsker å ta ferie i jula, er det mulig å avtale å ta ut noe av neste års ferie i år. Det sier Infotjenesters juridiske rådgiver Camilla Schie-Veslum.

Hun understreker at arbeidsgiver ikke kan pålegge ansatte å ta ut deler av neste års ferie i år, og at arbeidstakere heller ikke kan kreve dette. Partene må altså være enige om å ta ut forskuddsferie.

Kan avtale to uker

Dersom en medarbeider og arbeidsgiver blir enig om at deler av neste års ferie kan tas ut i år, skal dette avtales skriftlig.

- Det kan etter ferieloven avtales inntil 12 virkedager forskuddsferie. Siden lørdagen også regnes som virkedag, innebærer det at man maksimalt kan avtale at to uker av neste års ferie tas ut i år, sier Schie-Veslum. I tillegg kan partene fritt disponere over de avtalefestede feriedagene. For de som har 5 uker ferie er dette 4 dager. Disse avtalefestede feriedagene kan også partene avtale at skal tas ut som forskuddsferie.

Medarbeideren kan bare ta ut forskudd av ferie fra året etter, ikke fra påfølgende år. I år er det altså bare mulig å forskuttere ferien for 2014.

Vær oppmerksom på at man i staten ikke kan avtale å ta ut flere dager forskuddsferie enn det man har opptjent feriepenger til.

Forskudd på feriepenger

En problemstilling som dukker opp når man tar neste års ferie på forskudd, er håndteringen av feriepenger.

- Ferieloven har ingen regler om hvordan ferien som avvikles på forskudd skal betales. Dermed blir det opp til arbeidstaker og arbeidsgiver å avtale, sier Camilla Schie-Veslum.

Hun råder arbeidsgivere som avtaler forskuddsutbetaling av feriepenger å ta med i avtalen at dette trekkes fra den ordinære feriepengeutbetalingen neste år.

Dersom det er en arbeidstaker med fast månedslønn, så vil det være mest naturlig at lønnen løper som normalt når forskuddsferien tas ut- også gjøres trekket i juni neste år som normalt.

Det er også viktig å presisere at dersom vedkommende slutter i jobben i løpet av året, kan beløpet avregnes i sluttoppgjøret.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.