Frykter konkursbølge i juni
Simployers økonomirådgiver Espen Øren frykter konkursbølge hvis ikke også andre termin for innbetaling av merverdiavgift utsettes.

Frykter konkursbølge i juni

Simployers økonomirådgiver frykter konkursbølge i juni, når dobbel momsregning og feriepengene forfaller samtidig.

     

Som et av hjelpetiltakene i forbindelse med koronakrisen, utsatte myndighetene fristen for innbetaling av merverdiavgift i første termin til 10. juni.

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for andre termin er imidlertid ikke utsatt, og faller dermed på samme dag; 10. juni.

– Dette blir en D-dag hva gjelder innbetaling. Vi får mange henvendelser fra kunder som lurer på hvor lang utsettelsen for andre termin er. Overraskelsen er derfor stor når de får vite at den ikke er utsatt i det hele tatt, skriver Simployers økonomirådgiver Espen Øren på sin LinkedIn-side.

Kan komme på kort varsel

Øren tar imidlertid forbehold om at det kan komme en utsettelse av innbetalingsdatoene før fristen 10. juni.

– Mange grep gjøres på kort varsel i disse tider, og det er vel ikke umulig at Skatteetaten eller Finansdepartementet gjør noe lignende her. Det ville i hvert fall ikke virket urimelig, skriver Øren.

Feriepenger samtidig

Han minner om at feriepengeutbetalingen også gjøres i juni, noe mange virksomheter har signalisert at de vil få problemer med.

– I juni skal bedrifter altså ut med to momsterminer og feriepenger. Mange er nok bekymret for et oppsving av konkurser om noe ikke gjøres her, advarer Simployers økonomirådgiver.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!Last ned gratis e-bok: Ebok Kutt sykefraværet - spar penger og bygg frisk kultur