Geno SA har valgt Infotjenester

Geno SA har valgt Infotjenester

Geno SA har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av HRM-løsning.

     

Løsningen til Geno SA omfatter skybaserte løsninger for personalarkiv, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, samt oppfølging av syke.

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 9 000 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette.

NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden.

Genos visjon: «Avler for bedre liv».

Geno SA har 195 ansatte. Årlig omsetning (2016) er 367 millioner.