Gratisturen til OL kan bli dyr

Gratisturen til OL kan bli dyr

Mange bedrifter inviterer med seg kunder og andre forbindelser til idrettsfest og faglig påfyll under OL. Slike sponsede turer kan fort bli dyre for mottakerne.

     

mandag 27. januar 2014 Knut Arild Vold

Mens mange forbereder seg til å se OL fra sofakroken hjemme (eller foran PC-en på jobben), er det enkelte som er så heldige at de blir invitert med til Russland av sponsorer, samarbeidspartnere eller kunder.

Ved slike turer blir det alltid et spørsmål hva som skal innrapporteres til skattemyndighetene, slik at mottakerne blir fordelsbeskattet.

- Det må vurderes om reisen hovedsakelig har preg av å være en ferie, eller om det er betydelig fagmessig preg, sier Infotjenesters regnskapsrådgiver Espen Øren.

Han pleier å bruke 5-6 timers faglig program daglig som en tommelfingerregel for hva som skal til for å kalle reisen hovedsakelig forretningsmessig, og dermed skattefri for mottakerne.

Strengere utenfor EØS

Når reisen går til et sted utenfor EØS-området, som for eksempel Sotsji i Russland, er reglene for beskatning ekstra strenge.

- For at man skal kunne karakterisere det som en fagtur, stilles det da ekstra strenge krav til at det faglige innholdet bare kan gjøres akkurat der. Det kan for eksempel være at man skal besøke en fabrikk i Sotsji. Dersom fagprogrammet også kunne vært arrangert «hjemme» på forretningsadressen vil deltakerne bli beskattet for fordelen. Dette kravet gjelder også innenfor EØS, men er strengere utenfor, sier Øren.

I praksis betyr det at stort sett alle sponsede turer til årets vinter-OL vil være skattepliktig for mottakerne.

Slik beskattes turen

Hvis konklusjonen blir at reisen hovedsakelig har feriemessig preg, skal det foretas beskatning for verdien av reisen som faller på den enkelte mottaker, eventuelt redusert med kostnader som gjelder rene forretningsformål og fagformål.

Det innebærer at både reise, opphold, mat, drikke og billetter til OL-arrangementene skal rapporteres inn som fordel for dem som deltar.

Utgifter til representasjon er som hovedregel ikke fradragsberettiget for bedriften som betaler reisen.

Arrangør skal innrapportere

Det er arrangøren selv som har ansvaret for å innberette fordelen av arrangementet på lønnsoppgaven til deltakeren, og gjennomføre forskuddstrekk. Arbeidsgiveravgift beregnes av innberetningspliktige godtgjørelser/ytelser. For deltakere som ikke jobber i bedriften, skal arrangøren sende skriftlig melding om verdien av fordelen til skattekontoret i mottakerens bostedskommune.

- For reise- og oppholdsutgifter skal det ifølge bokføringsforskriften fremgå av dokumentasjonen hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement reisende har deltatt på. Ved bevertning må formålet og deltakere spesifiseres, sier Espen Øren.

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader tilknyttet representasjon.