Great Place to Work Institute Norge velger Simployer HRM system

Great Place to Work Institute Norge velger Simployer HRM system

Løsningen til Great Place to Work omfatter skybaserte løsninger for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, oppfølging av sykefravær og utlegg. Samt digital håndbok for HMS.

     

fredag 8. september 2017

Om Great Place to Work

Great Place to Work er en av verdens største aktører innen måling, analyse og utvikling av bedriftskultur og ledelse - vi bistår i dag mer enn 6.000 bedrifter i nærmere 50 land. I mer enn 25 år har Great Place to Work kåret de beste selskapene å arbeide for, bl.a. slik det er gjort i USA gjennom publisering i samarbeid med Fortune i deres årlige The 100 Best Companies to Work for. I Norge kårer vi Norges Beste Arbeidsplass hvert år i mars – se http://www.greatplacetowork.no/de-beste-arbeidsplassene/norges-beste-arbeidsplasser

Men det er selvsagt ikke kåringen som er hovedsaken – det er hva vår metodikk kan bidra med i å skape bedre arbeidsplasser i norske bedrifter. Det dreier seg om tillitsbasert lederskap – som vi sier: En god arbeidsplass er en der du har tillit til ledelsen, er stolt av den jobben du gjør og føler et fellesskap med de du jobber sammen med. Mer info om oss og vår metodikk finner du på www.greatplacetowork.no.Ny i HR-Rollen