Har du husket å ta ut all ferie?

Med få uker igjen av 2011 er det tid for å sjekke ferieregnskapet.

     

fredag 25. november 2011

Siden de nye reglene trådde i kraft i 2009, har man ikke lenger kunnet utbetale og stryke feriedager som ikke blir avviklet. Derfor er det viktig at den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver i god tid før årsskiftet går gjennom banken med opptjente feriedager.

Glemmes ferien har lederen ansvaret
Utgangspunktet er at all ferie skal tas ut hvert ferieår. Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige, har man derimot mulighet til å overføre inntil to uker pluss fire tariffestede ekstradager til neste ferieår.

Tidligere sto man fritt til å betale ut arbeidstakere og stryke feriedager som ikke ble avviklet. Siden 2009 har ikke det vært mulig.

Derfor er det viktig at arbeidsgiver og arbeidstaker nå på slutten av året blir enige om hvordan ubenyttede feriedager skal tas ut før årsskiftet eller eventuelt overføres til neste år.

Ansvaret for avvikling av ferien faller til syvende og sist på den nærmeste lederen. Dersom hun ikke sørger for at de ansatte avvikler den lovfestede ferien hvert år, blir den automatisk overført til neste år. Det gjelder også selv om antall feriedager overstiger antallet man har lov til å søke overført.

En bedrift eller avdeling som ikke har kontroll over feriekvotene, risikerer å bli sittende med ansatte som til slutt har oppspart så store mengder ferie at det kan skape problemer i driften.

Det finnes likevel tre unntak fra reglene:
- Ferie er ikke avviklet på grunn av sykdom, der arbeidsuførheten har vært 100 prosent
- Ferie er ikke avviklet på grunn av foreldrepermisjon med foreldrepenger
- Ferie er ikke avviklet fordi arbeidsforholdet opphører

I alle de tre tilfellene kan arbeidsgiver betale ut og stryke feriedager som ikke er benyttet. Det forutsettes derimot at både sykdommen og foreldrepermisjonen har vart så lenge at det ikke er nok dager igjen av året til å avvikle ferie.

Hva med de fire ekstradagene?
Ferieloven i Norge gir i dag lovfestet ferie på fire uker og én dag ferie til de under 60 år. Og fem uker og én dag til de over 60 år. I tillegg gir tariffavtaler fire feriedager i tillegg. I praksis har ansatte under 60 år fem uker ferie og de over 60 år har seks uker ferie.

De fire avtalefestede feriedagene styres ikke av ferieloven, men av tariffavtaler. Her må avtalen sjekkes for å avklare om de fire dagene kan utbetales og strykes der partene er enige.

Trenger din bedrift mer kunnskap om ferieloven? Her kan du gratis teste oppslagsverket Ferieloven.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.