Hva skjer med lønn når man er sandfast på Gran Canaria?
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa minner om at det er arbeidstaker som må bære lønnsrisikoen for å komme tilbake på jobb i tide etter ferien.

Hva skjer med lønn når man er sandfast på Gran Canaria?

Mange hundre mennesker er i dag ufrivillig igjen på Gran Canaria, fordi flyene ikke kan ta av i sandstormen. Hva skjer med lønnen til de som ikke kommer tilbake på jobb i tide?

     

Sandstormen på Gran Canaria de siste dagene har aktualisert en problemstilling som av og til er aktuell: Hva skjer med lønnen når den ansatte helt uforskyldt ikke har mulighet til å komme seg tilbake på jobb etter ferien?

– Svaret på dette er i og for seg enkelt. Det er den ansatte selv som bærer lønnsrisikoen for å komme seg tilbake på jobb i tide etter ferie. Dette gjelder selv om forsinkelsen er uforskyldt, og det faktisk ikke er praktisk mulig å komme seg hjem i tide. Det betyr at den ansatte ikke har krav på å få lønn for disse dagene, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Dermed står arbeidsgiver og arbeidstaker igjen med disse 5 alternativene.

  1. Den ansatte får ikke lønn for fraværet. I praksis betyr det at arbeidstaker får permisjon uten lønn.
  2. Bedriften og den ansatte blir enige om at man kan benytte avspaseringstimer/fleksitid som er opptjent.
  3. Bedriften og den ansatte bli enige om at den ansatte kan få benytte flere feriedager enn det som opprinnelig var avtalt.
  4. Der det er mulig kan arbeidsgiver og arbeidstaker bli enige om at hele eller deler av jobben kan gjøres fra Gran Canaria.
  5. Bedriften kan velge å innvilge permisjon med lønn for dagene den ansatte ikke har mulighet til å jobbe.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Klikk her for å melde deg på